13. november 2013

Heilmanns ærespris til IGN-medarbejder

Heilmanns ærespris

Anders Ræbild har netop modtaget Heilmanns ærespris. Han er seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og får prisen for forskning af høj kvalitet inden for især agro-forestry systemer, der handler om at kombinere landbrug og skovbrug.

Anders RæbildAnders Ræbild har særligt beskæftiget sig med, hvordan lokale træarter kan indgå i flersidig anvendelse af dyrkningsjorden i Vestafrika. Det langsigtede mål er at udvikle dyrkningssystemer, der tager højde for, at klimaforandringer påvirker træer og andre planter. Resultaterne gavner især lokalsamfund i udviklingslande.

Prisen uddeles af O.H.F. og A.J.-E. Heilmanns Fond, der blandt andet har til formål at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse og at uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende. Desuden uddeler fonden hvert år to ærespriser. Modtagerne er henholdsvis en yngre forsker, der har ydet en særlig indsats for skovbrugsforskningen, og en person, som har ydet en særlig indsats for skovbruget i Danmark, f.eks. i form af undervisning eller formidling.

Anders Ræbild er uddannet forstkandidat og har været ansat på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning siden 2004. Før det arbejdede han fem år på Danida Skovfrøcenter. Prisen blev overrakt på årsmødet i Danske Forstkandidaters Forening midt i september.

 Skrevet af formidlingsmedarbejder Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk den 13. november 2013