22. april 2013

Præsident for geodynamik-sektionen

Lektor i geofysik, dr. scient. Irina Artemieva

, Sektion for Geologi (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) er blevet valgt som Præsident for sektionen for Geodynamik i EGU (European Geosciences Union), som er Europas største geovidenskabelige organisation med omkring 13.000 medlemmer.

dr. scient. Irina Artemieva

Lektor i geofysik, dr. scient. Irina Artemieva

Irina Artemieva skal i de kommende år lede udviklingen af geodynamik indenfor EGU. Organisationen afholder en årlig generalforsamling med omkring 13.000 deltagere og en række mindre konferencer, samt udgiver 17 tidsskrifter indenfor en række geovidenskabelige emner. Hun er allerede associate editor for "Solid Earth" som er et af EGU's tidsskrifter. Irina Artemieva cementerede for nylig sin anseelse som den ledende autoritet i forskning i litosfærens udvikling gennem udgivelsen af bogen " The lithosphere - An Interdisciplinary Approach" på det ansete forlag Cambridge University Press. Bogen har et multidisciplinært indhold, som omfatter geofysiske, geokemiske og petrologiske aspekter og anvendes allerede i undervisningen ved en række universiteter in USA, Canada and Europa, bl.a. i kurset "The evolving lithosphere" ved IGG.

Irina Artemieva er lektor i geofysik ved Københavns Universitet. Hun er kandidat i Fysik fra Lomonosov Moscow State Universitet, ph.d. fra Institut for Jordens Fysik i Moskva, og dr.scient. fra Københavns Universitet. Hun har forsket ved det Russiske Videnskabsakademi og universiteterne i Uppsala og Strasbourg, samt gennem en årrække som seniorforsker ved USA's geologiske undersøgelser i Menlo Park, Californien. Hun var videnskabelig koordinator for det pan-europæiske EUROPROBE program under European Science Foundation og International Lithosphere programme i perioden 1999-2001. Hun er medlem af forskningsråd i Portugal (FCT) og Frankrig (UIF) efter at have afsluttet seks år i det svenske geovidenskabsråd og medlemsskab af "Irish Basic Research Grant Programme". Hun er revieweer for en række paneler, herunder National Science Foundation, USA (NSF); Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC); and Russian Ministry of Science and Eduacation (mega-grants evaluation). Dr. Artemieva er medlem af Academia Europaea, "Fellow of Royal Astronomical Society, London" og "Fellow of Geological Society of America".