12. november 2013

Landets første kandidat i Naturforvaltning

En bæredygtig udvikling af naturen kræver, at vi både tager hensyn til naturen og til menneskers behov for bl.a. mad, rent miljø, biodiversitet og friluftsmuligheder. Bæredygtig forvaltning af naturen er også omdrejningspunktet for den nye kandidatuddannelse i Naturforvaltning, som netop har udklækket Danmarks første af slagsen.

”Jeg opfatter mig selv som ambassadør for naturen,” siger 39-årige Bjørn Aaris-Sørensen, der er landets første kandidat i Naturforvaltning.

Bjørn Aaris-Sørensen

Bjørn Aaris-Sørensen er landets første kandidat i Naturforvaltning. Foto: Lennart Søgård-Høyer.

”Jeg har lært, hvilke processer, der regulerer vores natur og klima. Og jeg har fået politiske og juridiske værktøjer, der ruster mig til at beskytte og bevare naturen på en bæredygtig måde.”

Bjørn Aaris-Sørensen har en baggrund som skov- og landskabsingeniør og efterfølgende som regionschef i et gartnerfirma. Det var noget af en omvæltning at gå fra fast indkomst til SU, men med kandidatgraden blev en gammel drøm opfyldt.

”Allerede efter min bachelor gik jeg i kandidattanker, allerhelst inden for naturforvaltning. Men dels fandtes der ikke på det tidspunkt en uddannelse, der passede, dels trængte jeg til et pusterum fra bøgerne. Og så tog det ene år det andet. Da jeg så, at Københavns Universitet udbød den nye uddannelse inden for naturforvaltning, var jeg imidlertid solgt,” siger Bjørn Aaris-Sørensen. Han har i øvrigt ikke kun fået sin drømmeuddannelse. Snart begynder han i ønskejobbet som kommunal naturforvalter i en nordsjællandsk kommune.

Stærk naturforvaltningstradition

Kandidatuddannelsen i Naturforvaltning er udbudt i samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Biologisk Institut ved Københavns Universitet. Uddannelsen er en sammenlægning af to tidligere kandidatuddannelser i hhv. landskabsforvaltning og Natur & Miljø, som er en overbygning på biologistudiet.

Uddannelsen er på engelsk, hvilket har betydet, at den lokker mange udenlandske studerende til. Ikke mindst fordi Danmark har en stærk naturforvaltningstradition, fortæller studieleder, professor Karsten Raulund-Rasmussen.

”Vi har i Danmark et særligt fokus på at beskytte naturen samtidig med, at vi også skal leve af den og bruge den til rekreative formål. Samtidig har vi i Danmark udviklet en forvaltningspraksis, hvor vi i høj grad inddrager interessenter. Måske i højere grad end i så mange andre lande.”

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Anette Ketler, ketler@ign.ku.dk