28. november 2013

Landskabsarkitekt-studerende i felten

Landskabsarkitektstuderende

Over 50 landskabsarkitektstuderende skal den næste uges tid prøve kræfter med virkelighedens problematikker og borgerønsker. Det kommer til at ske ved borgermøder, workshops og modelbyggeri, når de skal komme med forslag til fornyelse og forbedringer i stationsbyerne Ørbæk på Fyn og Hurup i Thy.

Bussen er proppet med landskabsarkitektstuderende, liggeunderlag og varme luffer.  Foran ligger fem dages felt-arbejde. Et arbejde der for disse landskabsarkitektstuderende inkluderer borgermøde, dialog og samarbejde.

Der skal laves forslag til byudvikling af to stationsbyer: Ørbæk på Fyn og Hurup i Nordjylland. Byer som de seneste år har ændret status fra stationsby til - byer hvor toget ikke standser - og som altså er præget af de mange ulemper, der følger med det.

De studerendes opgave indgår som en del af et forskningsprojekt støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet handler om at udvikle strategier for mindre byers ”overlevelse” i samarbejde med borgerne. De studerende skal give deres bidrag, og deres forslag kommer til at indgå i den videre proces i de to byer. Forskning, uddannelse og praksis kobles på den måde.

Studieturen og opgaven er et led i kurset ”Urbanism Studio”, der handler om byer og byudvikling, om byers samspil med landskabet og om de forskellige sociale funktioner og den dialog det kræver at have med de som bor og bruger byen og landskabet.

Læs mere om kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur på http://studier.ku.dk/kandidat/landskabsarkitektur/.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Karen Sejr, ksp@ign.ku.dk