2. maj 2013

Margrethe Vestager på Skovskolen

Mette Åskov Knudsen, Margrethe Vestager, Christina Thorholm

Fra venstre ses leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Mette Åskov Knudsen, økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og radikale byrådsmedlem i Hillerød Christina Thorholm.

Som led i en rundtur i Hillerød besøgte økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager mandag Skovskolen i Nødebo. Her fik hun bl.a. indblik i skolens samarbejde med Hillerød Kommune om læring i naturen.

Skovskolen i Nødebo, der er en del af Københavns Universitet, var mandag første stop for økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, der var inviteret til Hillerød af kommunens radikale byrådsmedlem, Christina Thorholm. Besøget havde velfærdssamfundets udvikling set i et lokalt perspektiv som omdrejningspunkt.

På skolen viste leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Mette Åskov Knudsen, rundt på området. Undervejs fik ministeren indblik i skolens historie og de mange uddannelser skolen repræsenterer, fx skov- og naturtekniker, grønne ingeniøruddannelser og en bred vifte af efter- og videreuddannelser.

Skoven stod forårsfin, men vejret var vådt, så selskabet trak inden døre i en af skolens bjælkehytter. Over en kop kogekaffe hørte Margrethe Vestager om Skovskolens og Hillerød Kommunes samarbejde, der har læring i naturen som fokus. Projektet indeholder bl.a. forskning i udeskoler og efteruddannelse af kommunens folkeskolelærere i brug af naturen som grønt klasseværelse. Med samarbejdet ønsker Hillerød Kommune at blive førende inden for skolernes brug af natur og grønne områder.

Gjorde indtryk

Samarbejdet og skolens øvrige projekter, der omfatter forskning i og formidling af naturens gavnlige effekt på sundhed og læring, vakte begejstring hos ministeren:

”Det har gjort indtryk, hvor meget et sted som Skovskolen er i kontakt med det, der er oppe i tiden. Skov og natur kan bruges på mange flere måder, end man regner med. Og vi har brug for nogen, der som Skovskolen hjælper os med at komme derud, og som også fagligt ser på, hvordan vi får mest ud af det, ikke mindst i forhold til børn og unge.”

Videncenterleder Mette Åskov Knudsen var meget glad for lejligheden til at fortælle ministeren om Skovskolens aktiviteter og det aktuelle samarbejde med Hillerød Kommune.

”Det er vigtigt for os at vise, at samtidig med, at vi er en national uddannelsesinstitution, åbner vi os mod lokalområdet og stiller os til rådighed for uddannelse og udvikling af de lokale borgere.”

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler