11. juni 2013

Et nationalt friluftseksperimentarium til Nordsjælland

Det skal eksperimentere med, hvordan naturen bedst kommer i spil i forhold til læring, sundhed, fysisk aktivitet og oplevelser. En bevilling på 5,3 mio. kr. fra TrygFonden sætter gang i aktiviteterne.

Skovparkour, Fremtidens Naturskole, en national videnportal og et klatrecenter er dele af visionerne for et storstilet friluftsprojekt med afsæt i 17ha skøn natur i Nordsjælland.

Projektet Et Nationalt Friluftseksperimentarium er udviklet af Skovskolen, der er Danmarks førende udbyder af praksisnære uddannelser inden for formidling af natur- og friluftsoplevelser, skov og forvaltning af naturressourcer. Skovskolens bygninger og arealer smyger sig ind i Grib Skovs bakkede skovnatur, og det er skolens eget område, der skal danne skovbund for frilufts-eksperimentariet.

”Vi ønsker at skabe et videnproducerende eksperimentarium med en række faciliteter og oplevelsesmuligheder for besøgende i alle aldre,” siger lederen af Skovskolen, Anders Bülow. Han fortsætter:

”Grundtanken er at skabe et unikt samspil mellem vores uddannelser og forskning på den ene side, og besøgende, skoler, institutioner, foreninger osv. på den anden. Vores forskere, undervisere og studerende kan både benytte og videreudvikle de faciliteter, vi ønsker at etablere. De kan afprøve deres viden i eksperimentariet i samarbejde med brugerne, som fx lokale skoleklasser, og de kan formidle deres nye viden til omverdenen – til gavn for friluftsbrugere både lokalt og nationalt.”

Innovativt og nytænkende Tankerne om friluftseksperimentariet har været på tegnebrættet et par år. Det er en bevilling på 5,3 mio. kr. fra TrygFonden, der nu gør planerne til virkelighed. ”For os er det meget vigtigt at medvirke til at udvikle og evidensbasere nye inspirerende tilgange til bevægelse,” siger områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard. ”Samtidig finder vi det både innovativt og nytænkende, at det er muligt for de besøgende at få glæde af friluftseksperimentariet, alt imens de leverer input til forskningen. Vi ser frem til, at den viden, Skovskolen og eksperimentariet skaber, fremadrettet bliver brugt i hele landet, så vi kan medvirke til at understøtte befolkningens muligheder for bevægelse i det fri.”

Anders Bülow fra Skovskolen glæder sig over de muligheder, bevillingen skaber. ”I sagens natur arbejder vi i forvejen med fx udvikling af friluftsfaciliteter og forskning i friluftsliv, bl.a. i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Bevillingen fra TrygFonden gør det imidlertid muligt at løfte vores aktiviteter til et større, sammenhængende projekt til gavn for alle danskere.”

TrygFonden har konkret bevilget penge til etablering af en digital formidlingsplatform, en national videnportal om friluftsliv, en skovparkourbane og delprojektet Fremtidens Naturskole. Friluftseksperimentariet skal desuden bestå af et klatrecenter, et område med natur-crossfit, en naturlegeplads samt anlæggelse af stier og velkomstfaciliteter. Disse aktiviteter søger Skovskolen i øjeblikket midler til. Officiel opstart på projektet er 1. september.

Kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@ign.ku.dk