13. december 2012

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning får ny midlertidig hjemmeside

Fra 1. januar 2013 samler Skov & Landskab og Institut for Geografi og Geologi kræfterne i et nyt institut på Københavns Universitet: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). Instituttet har fået en ny midlertidig hjemmeside, som fortæller om det nye instituts forskning, uddannelser og formidlingsaktiviteter samt om instituttets organisation.

Forskningsområderne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning spænder vidt og omfatter fagområderne geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse, landskabsarkitektur, parkforvaltning og by- og landskabsplanlægning.

Forskningen danner baggrund for undervisning på seks bacheloruddannelser, syv kandidatuddannelser, én erhvervsuddannelse, fire PhD-programmer og på en række efter- og videreuddannelser. Herudover udfører instituttet forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening.

Læs mere på den midlertidige instituthjemmeside på www.ign.ku.dk.

Vil du læse flere detaljer om instituttets forskning, uddannelse og formidlingsaktiviteter, skal du stadig bruge de to gamle hjemmesider: Institut for Geografi og Geologi og Skov & Landskab.