15. maj 2013

Ny professor i Health Design ved Københavns Universitet

Ulrika K. Stigsdotter

Københavns Universitet opgraderer et nyt forskningsområde: Health Design ved at udnævne Ulrika K. Stigsdotter til professor i sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Ulrika K. Stigsdotter er netop udnævnt som professor (MSO) i Landskabsarkitektur, med særlige opgaver i Health Design. Hun er ph.d. i landskabsarkitektur fra Institutionen för Landskapsplanering, Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hun har desuden bachelorgrader i landskabsplanlægning og kunsthistorie fra henholdsvis SLU og Lunds Universitet.

Ulrika leder en tværfaglig og international gruppe af forskere, der uformelt kaldes ’Natur & Human Health Research Team’. Hun forsker desuden inden for en bred vifte af aktuelle tendenser i samspillet mellem menneske, sundhed og det naturlige miljø.

Ulrika har været eller er hovedvejleder for ni ph.d.-studerende, hvoraf seks har fået godkendt deres afhandling, og hun er fortsat vejleder for tre.
Ulrikas forskning har praktisk anvendelighed og henvender sig til både forskere, praktikere og studerende. Således bidrager hendes forskningsresultater med evidens og udgør et værdifuldt grundlag for politiske beslutningstagere, byplanlæggere, landskabsarkitekter og terapeuter til at omsætte viden til praksis.

Hendes forskning og undervisning har sit fundament i ’Evidence Based Health Design’ - en proces, hvori landskabsarkitekter hjælpes til at tage praktiske beslutninger, baseret på at integrere de bedste forskningsresultater, dokumenterede erfaringer fra praksis og kendskab til klienters behov og præferencer.
I tråd med sit akademiske arbejde, er Ulrika aktiv som projektleder og ansvarlig landskabsarkitekt for ’Nature, Health & Design Laboratory’, der er en samlet betegnelse for to forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, beliggende i Hørsholm Arboret: ’Helseskoven’ og ’Terapihaven Nacadia’.

Ulrika var også en af de banebrydende landskabsarkitekter bag ’Alnarps Rehabiliterings Trädgård’ og ’Solberga Park’ i Stockholm, ligesom hun nu er involveret i de designguidelines, der danner basis for terapihaven ved Dannerhuset i København.
Ulrika har desuden udviklet og er ansvarlig for masteruddannelsen 'Health Design' ved Københavns Universitet.

Ulrika er født i 1971 i Sverige.

Tiltrædelsesforelæsning
Ulrika K. Stigsdotter holder tiltrædelsesforelæsning den 14. juni kl. 13 i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Alle er velkomne. Efter forelæsningen er der en reception med et glas og et let traktement.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Bibi Edinger Plum, blep@life.ku.dk, tlf. 3533 1807