22. oktober 2013

Ny strategi for IGN er klar

Strategi

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) har nu fået sin første strategi. Den beskriver visioner og ambitioner for det nydannede institut, der arbejder med geologi, geografi og geoinformatik, skov- og naturforvaltning, biomasse, landskabsarkitektur og planlægning.

IGN 2016Den overordnede vision er, at både studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever IGN som dét forsknings- og uddannelsesmiljø, der giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer inden for instituttets fagområder. Det er bl.a. udfordringer i forhold til klimaændringer, naturkatastrofer, arealanvendelse, byspredning, råstoffer, vandressourcer, biodiversitet og biomasseproduktion.

Frem mod 2016 er ambitionen bl.a. at understøtte nye tværfaglige forskningsaktiviteter med henblik på at oprette nye højt profilerede grundforskningscentre. Målet er også at være den foretrukne partner i forhold til både private virksomheder og offentlige myndigheder, når det gælder forskning, udvikling og innovation inden for instituttets fagområder. Vi har allerede en stærk tradition for tæt samarbejde med omverdenen, som vi gerne vil fastholde og videreudvikle til gavn for videnoverførsel og innovation. Desuden skal IGN’s uddannelser undergå en løbende udvikling, bl.a. ved at etablere nye specialiserede linjer og udvikle nye kurser.

Den nye strategi ligger i forlængelse af 2016 – Københavns Universitets Strategi (pdf) og fakultets strategi Science 2016 (pdf) og er i høj grad et arbejdsredskab for instituttet selv.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er dannet den 1. januar 2013 ved en fusion af Institut for Geografi og Geologi og hovedparten af Skov & Landskab. Det nye institut har ca. 450 ansatte, ca. 2.000 studerende og en årlig omsætning på ca. 330 mio. kr. De faglige medarbejdere er organiseret i fire sektioner og i alt 20 forskergrupper. Desuden har IGN et væsentlig ansvar for ti kandidatuddannelser, seks bacheloruddannelser og en erhvervsuddannelse.

Flere oplysninger fås hos institutleder Niels Elers Koch, nek@life.ku.dk, tlf. 353 31515 / 2123 0742.

Skrevet af formidlingsmedarbejder Tilde Tvedt, tit@life.ku.dk