16. december 2013

Nye hjemmesider samler og formidler viden

Ny instituthjemmeside

Vi giver en samlet indgang til vores viden på en ny hjemmeside for Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - IGN. Her får interesserede fra ind- og udland - f.eks. studerende, andre forskere, myndigheder og praktikere et overblik over instituttets mange aktiviteter.

IGN’s forskning er beskrevet med udgangspunkt i IGN’s 20 forskergrupper. Her kan du få indblik i vores forskning, se hvilke forskningsprojekter der arbejdes på pt. og se hvilke forskere, der arbejder med de forskellige forskningsområder. Se de nye forskningssider

Overblik over uddannelser og efteruddannelser
Vores forskere og ansatte på instituttet er involverede i en række uddannelser på Københavns Universitet. Selve uddannelserne er - for de flestes vedkommende - beskrevet på www.studier.ku.dk. På IGN’s hjemmeside kan du få et overblik over IGN’s mange uddannelser lige fra bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser til professionsbachelor og EUD. IGN tilbyder også en række efteruddannelser og AMU-kurser, som med nye beskrivelser er at finde på hjemmesiden.

Samarbejder med myndigheder og praktikere
Vi udfører en lang række forskningsbaserede opgaver for myndighederne og har et tæt samarbejde med erhvervet. Læs om disse aktiviteter under Samarbejde og rådgivning.

Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) og Videntjenesten
IGN har hovedansvaret for Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab). Som et led i omlægningen af IGN’s hjemmesider har Skov & Landskab også fået ny hjemmeside.

Skov & Landskab formidler forskning til praktikere, studerende og andre, der interesser sig for skov-, park- og landskabsfaglige emner gennem Videntjenesten. Videntjenesten har også holdt flyttedag. Se Videntjenestens nye hjemmeside.

Se mere på den danske hjemmeside: www.ign.ku.dk
Se mere på den engelske hjemmeside: www.ign.ku.dk/english

Skrevet af webredaktør Ilse Linde og kommunikationsmedarbejder Karen Sejr