8. januar 2013

Nyt institut samler viden om geografi, geologi, skov- og naturforvaltning samt landskabsarkitektur og planlægning

Institut for Geografi og Geologi og størstedelen af Skov & Landskab på Københavns Universitet er pr. 1. januar 2013 fusioneret til et nyt institut: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). Instituttet indgår i ”Geocenter Danmark” og i ”Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning”.

Forskningen på det nye Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning omfatter fagområder som geologi, geografi og geoinformatik, skov, natur og biomasse, landskabsarkitektur, parkforvaltning og by- og landskabsplanlægning. Forskningen danner baggrund for undervisning på en lang række bacheloruddannelser, kandidatuddannelser, erhvervsuddannelser, PhD-programmer samt efter- og videreuddannelser. Herudover udfører instituttet rådgivning og myndighedsbetjening navnlig for Miljøministeriet og kommuner.

Instituttet indgår i ”Geocenter Danmark”, der er et nationalt center for geovidenskabelig forskning, uddannelse, rådgivning, innovation og formidling på højt internationalt niveau.  Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geosciences ved Aarhus Universitet samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Geologisk Museum begge ved Københavns Universitet.
 
Instituttet indgår desuden i ”Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning” (fortsat kaldet ”Skov & Landskab”), der er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning samt byplanlægning og bydesign. Skov & Landskab går på tværs af institutterne: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Skov & Landskab har egen bestyrelse, der repræsenterer aftagere, interessenter og medarbejdere.

Det nye Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, der er på ca. 450 personer, samt ”Skov & Landskab” ledes af Niels Elers Koch, der desuden indgår i centerledelsen af Geocenter Danmark.

Instituttet har fået en ny midlertidig hjemmeside: www.ign.ku.dk. Mere information om instituttets forskning, uddannelses- og formidlingsaktiviteter findes på de to ”gamle” hjemmesider: Institut for Geografi og Geologi og Skov & Landskab.