29. oktober 2013

Oprydning i skoven efter stormen

Stormfald

Efter stormen stiller IGN viden om emnet stormfald til rådighed med særligt fokus på driftsteknik og skovdyrkning.

Den stærkeste storm i de sidste 14 år har bevæget sig gennem Danmark i løbet af mandag d. 28 oktober 2013. Der er skader på infrastruktur, bygninger, og der er også væltet mange træer. Vi kender endnu ikke omfanget af skaderne på de danske skove, men der er givetvis sket stormfald rundt omkring.

Skov & Landskab var i 2000-2004 med i et stort internationalt projekt om oparbejdning af stormfald og opbevaring af det stormfældede træ.  I kan finde slutrapporten her: Technical guide on harvesting and conservation of storm and damaged timber.

Andre projekter har set på den store betydning af dødt ved for biodiversitet i skove samt risikoen for opformering af skadelige insekter i stormfældet træ.

Videnblade om stormfald

Der er også udgivet en række Videnblade om oparbejdning af stormfald, om sikkerhed, opbevaring af stormfældet træ og dødt ved i skove.  Find informationen på Videntjenestens hjemmeside, hvor vi har samlet Videnblade, artikler og rapporter om stormfald: Stormberedskab for skove.

Om Videntjenesten

Videntjenesten.dk præsenterer forskere løbende Videnblade og anden viden om den nyeste forskning og udvikling på skov- og landskabsområdet samt svarer på spørgsmål. Videntjenestens Videnblade er en del af abonnementsordningen, men vi har valgt at stille alle Videnblade om stormfald gratis til rådighed.

Stormfald

Foto: Bruno Bilde Jørgensen