29. oktober 2012

Projekt om Phytophthora i danske skove

Phytophthora angreb

Mørkt udflåd nederst på bøgestamme som følge af Phytophthora angreb.

Phytophthora er en slægt af flere forskellige mikroorganismer, som især angriber træernes rødder og kan medføre, at planten dør. På nuværende tidspunkt er der fundet angreb i bøg, ask, el, birk og ær i Danmark.

Symptomerne på Phytophthora kan være en tyndløvet krone med blege og små blade, døde kviste og grene, og at træerne springer senere ud end normalt. Somme tider ses mørke pletter i den ydre bark nederst på stammen. 
 

Baitpose

Udlægning af netposer med såkaldt bait i søer og vandløb i danske skov kan bruges til at konstatere tilstedeværelsen af Phytophthora. I poserne ligger sterile blade, som tiltrækker zoosporerne, der svømmer i vand. Efterfølgende kan man isolere mikroorganismerne fra plantematerialet. Denne baitpose er udlagt i en lille bæk i en skov i Nordsjælland.

For at være helt sikker på at skaden skyldes Phytophthora, er særlige laboratorieundersøgelser nødvendige.

Naturstyrelsen har netop bevilget et pilotprojekt, som skal forsøge at skabe overblik over, hvor udbredt Phytophthora er i de danske skove. Der vil blive taget 50-60 prøver fra træer og skovbevoksninger over hele landet for nærmere undersøgelser, og resultaterne vil blive sammenholdt med visuelle observationer af de træer, hvorfra prøverne tages.