5. september 2013

Professor får pris for sit arbejde med byens træer og skove

Prisvinder

Cecil Konijnendijk van den Bosch forsker i grønne områder og deres rolle i det urbaniserede samfund. Det har nu indbragt ham den prestigefyldte pris 'L.C. Chadwick Award for Arboricultural Research', der hvert år uddeles af International Society of Arboriculture. Prisen gives som anerkendelse af forskning, der på værdifuld måde bidrager til arbejdet med træer.

Cecil Konijnendijk van den Bosch / Fotograf: Jenny Svennås-Gillner, SLUPrismodtageren er professor på deltid på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og leder af Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Sveriges lantbruksuniversitet. Siden 1995 har han skrevet mere end 200 videnskabelige artikler om planlægning og forvaltning af byens grønne struktur i hele Europa. Cecil K. van den Bosch er også medforfatter til den første europæiske lærebog på området Urban Forests and Trees og har været med til at etablere det videnskabelige tidsskrift Urban Forestry & Urban Greening, hvor han nu er ansvarlig redaktør.

Terrance Flanagan, der er præsident for International Society of Arboriculture, siger bl.a. i sin motivering for prisen: ”Cecils fascination af den måde, folk oplever træer på, har givet hans forskning et stærkt fokus på samspillet mellem bytræer, bynære skove og mennesker. Han mener, at udviklingen af grønnere byer kræver, at fordelene ved bynære skove står stærkt.”

Cecil K. van den Bosch er meget beæret over prisen: ”Når man ser på listen over tidligere modtagere, bliver man virkelig ydmyg, og jeg er stolt af at være en del af denne gruppe af fremragende forskere. Jeg ser prisen som en anerkendelse af det arbejde, vi har gjort internationalt – og især i Europa – for at etablere et globalt forskningsmiljø inden for bytræer og bynære skove.” Cecil K. van den Bosch er uddannet som forstkandidat fra Wageningen Universitet i Holland og har en D.Sc. i skovpolitik- og økonomi fra Joensuu Universitet i Finland. Han har været professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning siden 2009, først på fuld tid og fra medio 2013 på deltid. 

Skrevet af formidlingsmedarbejder Tilde Tvedt, tit@life.ku.dk