22. marts 2013

Seminar om skovene, biodiversitet og grøn omstilling

I 2012 igangsatte Naturstyrelsen to projekter, der vedrører de danske skove.

Det ene projekt hedder ’Evaluering af de sidste 20 års biodiversitetsindsats i skovene fra 1992 - 2012’ og er et projekt med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, evolution og Klima, Københavns Univerisitet, DCE, Aarhus Universitet og GEUS. Projektet har til formål at evaluere effekten af igangsatte biodiversitetsindsatser så som urørt skov, græsningsskov, dødt ved, plukhugst med meget mere.

Det andet projekt hedder ’Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi’ og udføres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Projektets formål er, at belyse hvordan forskellige virkemidler i skovdriften kan bidrage til bl.a. biomasseproduktion.

En rapport fra hvert projekt præsenteres ved seminaret, hvor der også er mulighed for debat mellem de mange deltagere.

Rapporterne kan hentes her:

Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012

Perspektiver for skovenens bidrag til grøn omstilling med en biobaseret økonomi: Muligheder for en bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100

Seminaret om skovene, biodiversitet og grøn omstilling afholdes d. 22 marts på Københavns Universitet.