26. august 2013

Hugsten i de danske skove er 4,3 mio. m³ om året

Ny publikation

Hugsten og tilvæksten i de danske skove er for første gang opgjort på grundlag af direkte målinger i skovene. Beregningerne er udført på grundlag af prøveflader, der er målt første gang i 2003-2007 og genmålt i 2008-2012. Det og meget mere kan man læse i den nye publikation Skove og plantager 2012.

På baggrund af de genmålte prøveflader er den samlede årlige hugst i danske skove bestemt til 4,3 mio. m³. Heraf er 3,4 mio. m³ registrerede som fældede. Den største hugstmængde kommer fra Region Midtjylland (1,5 mio. m³), men hugsten per hektar er størst i Region Hovedstaden (9,0 m³/ha/år).

Beregningerne viser også at den samlede tilvækst er 6,7 mio. m³. Nåleskovene står for den største samlede tilvækst (3,3 mio. m³/år) svarende til 13,9 m³/ha/år. Løvskovenes samlede tilvækst er sammenlignelig med nåleskovenes (3,2 mio. m³/år), men tilvæksten per hektar er betydeligt mindre (5,4 m³/ha/år). Den resterende del af tilvæksten kommer fra blandede bevoksninger med løv og nål og arealer med juletræer.

På grundlag af prøveflader, der var skovdækkede og blev målt i begge femårs måleperioder, er skovenes gennemsnitlige tilvækst beregnet til 9,9 m³/ha/år. Tilvæksten er størst i Nordsjælland (13,2 m³/ha/år) og Midtjylland (10,1 m³/ha/år).
Der er mange andre oplysninger om skovenes struktur og funktion i publikationen ”Skove og plantager 2012” – om træarter, om store træer og dødt ved, om friluftsliv, og om hvad træet og skovene anvendes til.

Publikationen ”Skove og plantager 2012” er en del af KU’s varetagelse af myndighedsbetjening for Miljøministeriet.

"På baggrund af målingerne i perioden 2008-2012 er skovarealet opgjort til 608.078 ha eller 14,1 pct. af landets areal. Arealet med anden træbevoksning er opgjort til 45.468 ha eller 1,1 pct. af landets areal. Således udgør det samlede træbevoksede areal i Danmark 653.546 ha eller 15,2 pct. af landets areal."