29. august 2013

En 50 års fødselar helt ude i skoven

50 års jubilæum

Søndag den 8. september 2013 fejrer Skovskolen i Nødebo sine 50 års bidrag med uddannelse og viden til den grønne sektor. Alle er velkomne til at fejre med.

Indvielsen af Skovskolen i 1963Hjelmen var på plads og ministeren behørigt instrueret i brug af motorsav, da Skovskolen i sommeren 1963 blev indviet.

Landbrugsminister Karl Skytte savede en granrafte, placeret ved indgangen til skolens hovedbygning, over. Dermed kulminerede flere års forarbejde af arbejdsgivere, fagforeninger og politikere for at opkvalificere de danske skovarbejdere.

Det var tre forskellige udviklingsforløb, der satte arbejdet i gang: Skovbrugserhvervets ønske om adgang til velkvalificeret arbejdskraft, den tekniske udvikling efter anden verdenskrig og et unikt interessefælleskab mellem erhverv, fagforeninger og ressortministerium om gode, praktiske skovuddannelser. Samtidig var motorsaven blevet opfundet, og det gav behov for både ny uddannelse og tilhørende faciliteter.

Fra skov til natur og sundhed

Siden indvielsen er der sket meget, på flere planer, på Skovskolen. Mængden af udbudte uddannelser - og dermed studerende - er steget markant, hvilket i flere omgange har skabt behov for flere bygninger. Samtidig er det grønne fokus udvidet, fortæller den nuværende leder, Anders Bülow:

”Vi har bevæget os fra skoven, ud i det åbne land og langt ind i byen. Vi beskæftiger os i dag med skov og natur, parker og landskab samt friluftsliv og formidling. De grønne arealer er samtidig kommet på den politiske dagsorden som en ressource i velfærdssamfundet til læring, sundhed og helse”.

Netop fokus på læring, formidling og sundhed førte i 2011 til etablering af Skovskolens seneste afdeling, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling.

Skolens jubilæum bliver fejret på Naturens Dag, søndag d. 8. september fra kl. 10.00 – 15.00 på Nødebovej 77A, 3450 Fredensborg. Alle er velkomne.

Skovskolens uddannelser

Have- og parkingeniør, Skov- og landskabsingeniør, Skov- og naturtekniker, Friluftsvejlederuddannelsen, Naturvejlederuddannelsen og Diplom og masterkurser i friluftsliv. Desuden arbejdsmarkedsuddannelser inden for skov-, park-, landskabsdrift og friluftsliv.

 

Organisation: Skovskolen har tidligere hørt under bl.a. Landbrugsministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Undervisningsministeriet. I dag er Skovskolen en sektion under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

 

Skovskolen

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@ign.ku.dk