4. september 2013

Det første solcelleanlæg på Københavns Universitet

Solcelleanlæg

Som led i projekt "Grøn Campus" har Københavns Universitet bevilliget et solcelleanlæg til Skovskolen. Anlægget bliver indviet på søndag den 8. september og forventes at dække 20 % af skolens årlige elforbrug.

Det nye solcelleanlæg på taget af den store maskinhal på Skovskolen er det første af sin art på Københavns Universitet. Anlægget er en del af universitetets projekt ”Grøn Campus”, hvor der satses på at skære 1/5 af både energiforbrug og CO2-udledning pr. bruger.

Anlægget fylder 500 m2 og forventes at producere minimum 70.000 kWh om året. Det svarer til ca. 20 % af Skovskolens samlede forbrug eller årsforbruget for ca. 15 parcelhuse. Samtidig bliver atmosfæren sparet for 50 ton C02.

Den største produktion ligger i sagens natur i dagtimerne, hvor der er aktivitet på skolen. Det forventes dog, at Skovskolen må sende ca. 15 % af produktionen ud på el-nettet, specielt i juli måned, hvor der er høj produktion, men ikke så mange aktiviteter og beboere.

Mere strøm end forventet

I forvejen producerer Skovskolen ca. 90 % af sit varmeforbrug med energirigtig og CO2- neutral flis fra de danske skove.

Solcelleanlægget er sat i drift den 1. juli i år, og da juli har været meget solrig, har anlægget den første måned produceret 11.000 kWh. Det er ca. 25 % mere end forventet. Produktionen svarer til, at atmosfæren er sparet for 7,7 tons CO2 i forhold til traditionelt produceret strøm.

Anlægget er finansieret med 1,2 mio. kr. af KU’s Energisparepulje. Det forventes, at investeringen er tjent ind på ca. 11 år, og at anlægget har en levetid på mindst 30 år.

Anlægget er installeret af solcelleinstallatøren Drivhuseffekten, og Inge-niørfirmaet Alectia har været rådgiver på projektet.

Skovskolens strømforbrug hen over året og den forventede produktion fra anlægget

 

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@life.ku.dk