28. januar 2013

Ti projekter med succes i landdistrikterne

De lokale beboere giver ikke op, men gør deres for at bremse den negative udvikling i landets yderområder. Det viser ny rapport.

Der er livskraft i landdistrikterne. Det er en af konklusionerne på seniorrådgiver Hanne Tanvigs, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, nyeste undersøgelse, der er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Hun har kigget ti lokale udviklingsprojekter i yderområder efter i sømmene og resultatet er opløftende. Trods svære betingelser viser det sig nemlig, at lokalt engagement og en god ide kan give lokal udvikling samt skabe arbejdspladser.

Konklusionen er, at det kan lade sig gøre at skabe udvikling mange steder i yderområderne. Det kræver først og fremmest, at det er borgerne, der selv tager initiativ, siger Hanne Tanvig. Men iværksætter-ånden alene gør det ikke. Landsbyerne skal turde tænke stort, organisere sig og samarbejde med kommunen og investorer udefra.

Vestervig

Tinghuset i Vestervig

Vestervig er en gammel embedsby med mange traditionsrige bygninger, for eksempel Tinghuset

I undersøgelsen beskrives blandt andet udviklingen i Vestervig i Thy, hvor borgerne har stiftet og skudt 200.000 kr. i et anpartsselskab. Selskabet har de seneste år har opkøbt tomme og forfaldne huse, som efterfølgende istandsættes og udlejes. Midlerne hertil er kommet både fra private fonde, Thisted kommune, Landdistriktsprogrammet og det daværende Socialministerium.

”Det er meget glædeligt, at der trods store udfordringer også er en række gode eksempler på, at nye ideer og virksomheder også kan vokse uden for de store byer. Det kræver ildsjæle, der kan se potentialet i netop deres område, men så er der også store muligheder”, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Rapporten viser, at udviklingen ikke giver sig selv. Der er en række forudsætninger, som skal være til stede. Typisk vælger lokalområderne at markere sig gennem projekter, som bruger det særegne ved stedet som strategi og ressource. For at sikre en fortsat dynamik og udvikling er det nødvendigt at både de lokale ildsjæle og myndigheder deltager, og gerne med assistance fra eksperter eller professionelle ildsjæle, som kan lede og bygge bro mellem parterne.

En anden betydningsfuld faktor er, at der dannes netværk både i lokalområdet og til eksterne parter. Blandt andet skal der etableres et tæt samarbejde med kommune og erhvervsliv. Endeligt er det afgørende, at der opbygges en professionel og strategisk ledelse med lokal forankring.

Projekter i rapporten

Rapporten gennemgår ti forskellige projekter, som er:

  • Bovbjerg Fyr – udvikling ved kanten
  • Branding Fur
  • Gedser - helhedsindsats
  • Energilandsby Horslunde
  • Lundby – Gøngehøvdingens By
  • Læsø og saltet
  • Rødding – Æblets By
  • Småøernes Fødevarenetværk
  • Stadil-Vedersø, Landsby 2.0 og Det gl. mejeri
  • Vestervig - områdefornyelse