2. april 2013

Ny rapport: Urban Patterns of Growth

Nationale underleverandørers geografiske placering modvirker ikke den øgede regionale ulighed i Norden, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet for Nordisk Ministerråd. Undersøgelsen viser også, at ordreproducerende virksomheder i langt højere grad end masseproducerende virksomheder er motiverede for at blive i det land, de allerede er i.

Sammen med svenske, norske og finske forskere har Københavns Universitet afsluttet en undersøgelse af, hvor underleverandører til højteknologiske virksomheder er placeret. Spørgsmålet var, om højteknologiske virksomheder trækker yderligere vækst til de store byer, gennem deres valg af underleverandører. Eller om underleverandørerne gennem deres beliggenhed medvirker til vækst uden for de store byer. 

Undersøgelsen er udarbejdet for Nordisk Ministerråd, som var bekymret over den øgede regionale ulighed, der opstår i kølvandet på koncentration af væksten omkring de største byer i medlemslandene. Rådet efterlyste derfor en analyse af mulige spredningseffekter fra vækstområderne i forbindelse med det regionalpolitiske arbejde i ministerrådet og i medlemslandene.

Undersøgelsen viser, at de nationale underleverandørers geografiske placering ikke medvirker til en spredning af væksten. Til billedet hører, at en betydelig del af de højteknologiske virksomheders leverandører hentes uden for de nationale grænser, når det er nødvendigt for at få den kvalitet, virksomhederne ønsker. 

Nationale netværk af underleverandører brydes op, når den aftagende virksomhed flytter produktionen til udlandet. Et af selskaberne i undersøgelsen flyttede fx 90 % af produktionen til udlandet over få år og udskiftede derefter mange danske underleverandører. Men sådanne skift sker ikke fra dag til dag, for underleverancer er ofte funderet på tillid bygget op over flere år.

Undersøgelsen viser også, at ordreproducerende virksomheder i langt højere grad end masseproducerende virksomheder er motiverede for at blive i landet. De ordreproducerende virksomheder er nemlig afhængige af kernemedarbejdere og af løbende overvågning af produktionen. Disse virksomheder holder sig konkurrencedygtige gennem automatisering og smidiggørelse af produktionsprocesser i stedet for at søge billig arbejdskraft gennem outsourcing. 

Læs mere i rapporten: Urban patterns of Growth – The Geography of suppliers of High-Tech Companies in the Nordic Countries. Norden. 2013.

Rapporten er redigeret af Niels Boje Groth og Lars Winther, forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Bibi Edinger Plum