27. november 2012

Danmarks første videnskabelige helseskov

Nu skal det undersøges, hvordan mennesker påvirkes, når de opholder sig i et skovområde, der er designet til at forbedre deres helbred. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet går nu i gang med at udvikle en såkaldt Helseskov i Hørsholm. Det sker med støtte fra Det Obelske Familiefond, Realdania, Friluftsrådet og G.B. Hartmanns Familiefond.

Helseskoven bliver en udbygning af Arboretet i Hørsholm. Her blev der i 2011 etableret en terapihave, der blandt andet bruges til at hjælpe soldater, der lider af sygdommen PTSD. Men mens terapihaven har mental helbredelse som fokus, vil helseskoven blive udtænkt, så den besøgende styrkes mentalt og undgår psykiske vanskeligheder.

”Vi er glade for, at de fire fonde er gået sammen om at støtte projektet og kan se, at der er et stort behov for at forske i sammenhængen mellem natur, design og helse. Nu kan vi starte med at udvikle og senere etablere en helseskov, hvor vi kan forske i, hvorfor noget natur styrker det mentale helbred, mens andet ikke gør det,” siger lektor Ulrika K. Stigsdotter fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Forskningscenter i verdensklasse

Når udviklingen er på plads og skoven etableret, skal den både bruges til forskning, uddannelse og formidling. I helseskoven vil forskerne blandt andet foretage fysiologiske målinger og andre tests på forsøgspersoner.

”Vi har en ambition om at gøre helseskoven til et af verdens tre førende forskningsmiljøer i, hvordan landskabsarkitektur, natur og design kan understøtte mennesker helbred,” siger lektor Ulrika K. Stigsdotter.

Projektets finansiering

Projektet finansieres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, Realdania, Det Obelske Familiefond, Friluftsrådet og G.B. Hartmanns Familiefond.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet samarbejder i dette projekt med seniorforsker Jesper Kristiansen ved det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø og med professor Patrik Grahn ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).