13. september 2013

Erfaringer fra dansk klimatilpasning bruges i Afrika

Klimatilpasning

Forskere fra Københavns Universitet skal de næste fire år i samarbejde med afrikanske kolleger og med støtte fra DANIDA forsøge at overføre og udvikle metoder fra klimatilpasning af danske byer til Dar es Salaam i Tanzania og Addis Ababa i Etiopien.

Dar es Salaam, TanzaniaIdeen i forskningsprojektet er at forsøge at overføre, udvikle og tilpasse en landskabsbaseret metode i klimatilpasning, som en gruppe forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har udviklet. Metoden går ud på at etablere en grundlæggende grøn struktur i byerne. Denne struktur kan håndtere kraftig nedbør og samtidig forsyne lokalområdet med værdifulde grønne områder. Grønne områder der ud over at kunne bruges til at opmagasinere vand også kan bruges som dyrkningsarealer og til rekreation.

Princippet er at udnytte byens grønne struktur til at håndtere de ekstra nedbørsmængder og samtidig forny byen. For Dar es Salaam og Addis Ababa betyder det, at klimatilpasningen skal kobles til vandforsyning og byudvikling på et helt grundlæggende plan.

Marina Bergen Jensen, der er professor i landskabsbaseret klimatilpasning ved Københavns Universitet skal stå i spidsen for projektet. Hun udtaler om projektet:

”Hverken Dar es Salaam eller Addis Ababa har et særligt udbygget kloaksystem. Begge byer oplever oversvømmelser under regn, og det betyder, at udgangspunktet for at teste den landskabsbaserede tilgang til regnvandshåndtering er rigtig god. Vi har mange erfaringer fra Danmark med den metode, men situationen ser jo på mange andre måder helt anderledes ud i Tanzania og Etiopien. Her vil der f.eks. i forhold til slumkvartererne, måske være mulighed for at skabe en merværdi, ved at sikre et vis minimum af grønne områder.”

Projektet skal gennem de næste fire år udforske og kortlægge problemer og muligheder for landskabsbaseret klimatilpasning i samarbejde med universiteter, planlæggere og borgere i Dar es Salaam og Addis Ababa.

Projektet støttes af DANIDA, og budgettet er på 8.9 millioner danske kroner der fordeles imellem tre parter: Københavns Universitet, (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), Addis Ababa University (Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development) og Ardhi University (Institute of Human Settlements Studies).

Læs mere om projektet på www.watergreenafrica.dk.

Nærmere oplysninger fås hos kommunikationsmedarbejder Karen Sejr ksp@life.ku.dk på 3034 8285 eller hos Marina Bergen Jensen mbj@life.ku.dk på 2724 4447.

Dar es Salaam i Tanzania vokser. Det er tale om vækst i stor fattigdom. 75 % af en by med 4 millioner indbyggere består af såkaldte ”uformelle områder”, hvor store dele er slum.  Slummen opstår typisk i floddeltaer og andre klimasårbare steder. Eftersom bosættelserne opfattes som ulovlige, bliver de ikke forsynet med infrastruktur som f.eks. veje, kloakering og vandforsyning. Dar es Salaam ligger i et floddelta, og i regntiden kæmper mange områder i byen med oversvømmelser og stillestående vand. Ifølge forskere er 50 % af problemerne med oversvømmelser en konsekvens af menneskelig påvirkning og ’bad management’ såsom skrald i dræningskanaler og vandløb og manglende infrastruktur mm.

 

Addis Ababa i Etiopien er også præget af stor befolkningsvækst og slum. De officielle tal lyder på 2,7 millioner indbyggere, men det faktiske tal er snarere 4 millioner. Addis Ababa ligger højt, 2.200 m over havets overflade, ved foden af et bjergområde, og gennemstrømmes af en mange, meget forurenede floder.  Der er både voldsomme nedbørsmængder og voldsom tørke, så flere af floderne er udstyret med dæmninger for at kunne forsyne byen. Addis Ababa har nogle af den samme type af problemer som Dar es Salaam som f.eks. oversvømmelser og manglende infrastruktur.