27. maj 2014

Behov for nye perspektiver på brugen af klodens areal

Arealressourcer

Areal er en eftertragtet ressource over hele kloden, og udnyttelsen påvirkes af mange komplicerede processer. Derfor er vi nødt til at se på arealressourcerne ud fra helt andre perspektiver end tidligere. Det fremgår af bogen Rethinking Global Land Use in an Urban Era, som professor emeritus Anette Reenberg fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har været med til at skrive og redigere.

Storby. Foto: Thomas Sick NielsenI 2050 forventes verdens befolkning at være vokset til 9 milliarder, hvoraf to tredjedele bor i byerne. Det kan medføre mangel på areal til at dække basale samfundsmæssige og økologiske behov. Samtidig strider globale og lokale arealinteresser ofte mod hinanden. F.eks. kan arealer med skov, der skal binde CO2 og mindske klimaforandringerne, ikke samtidig bruges til lokal erhvervsudvikling. Og hvem skal bestemme, hvad der er vigtigst?

Alt i alt er der behov for nye perspektiver på klodens arealressourcer. Derfor har 50 ledende internationale forskere diskuteret ideer og visioner i en intensiv, tværfaglig tænketank, finansieret af Ernst Strungmann Foundation. Målet er bedre at forstå de udfordringer, der ligger i at skabe en mere bæredygtig udnyttelse af arealressourcerne. Resultaterne præsenteres i bogen Rethinking Global Land Use in an Urban Era, der er udtænkt og redigeret af professor Karen C. Seto fra Yale University og professor emeritus Anette Reenberg fra Københavns Universitet.

En af konklusionerne er, at der er brug for at inddrage flere fagområder for at forstå og håndtere urbanisering. Geografi er en alsidig disciplin, men der er også behov for andre faglige synsvinkler, bl.a. politik, jura, økologi, sociologi og planlægning. Ind til videre har det dog knebet med at overvinde barriererne for det nødvendige tværfaglige samarbejde.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk