13. maj 2014

Den opfindsomme professor skaber industriproduktion i stor skala

Erhvervspris 2014

Den 49-årige professor Claus Felby fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er den første, som modtager den ny indstiftede pris, SCIENCE Erhvervspris 2014, som uddeles af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Claus Felby får prisen for sin enestående evne til at omsætte sit videnskabelige arbejde indenfor bl.a. biomasse-udvikling til praktisk anvendelse i industrien. Det har betydet, at han og hans forskerhold i samarbejde med dansk industri har været med til, at Danmark i dag indtager en førerposition på verdensplan indenfor udvikling og praktisk udnyttelse af biomasse til en lang række formål.

Med andre ord Claus Felby og hans forskerhold er i særklasse, hvad angår "Innovation": At omsætte videnskabelig grundforskning til produktudvikling på laboratorieplan og i sidste ende skabe en produktion på industrielt plan til gavn for hele samfundet. I dette tilfælde i en mere grøn og miljørigtig retning i tider med fokus på global opvarmning, klimaforandringer og overforbrug af fossile brændstoffer.

Direktøren for Novozymes Per Falholt, som har været med i bedømmelsesudvalget, siger:

- Claus Felby er en ægte pioner indenfor forståelsen og anvendelsen af bearbejdningen af biomasse. Det arbejde, som Claus og hans forskergruppe står for, har bevirket, at Danmark er ledende på verdensplan, hvad angår en effektiv udnyttelse af cellulose til en lang række formål. Hans evne til at kombinere teoretisk arbejde og praktisk implementering i industriel skala er enestående. Hans indsats gennem mange år har gjort det muligt for dansk industri at være dominerende i forbindelse med udviklingen af ny biomasse på verdensplan.

En mand med mange talenter

Claus Felby opfatter sig selv som inspirator og facilitator for sit forskerhold og sit samarbejde med dansk industri.

Han har i forbindelse med sin forskning og produktudvikling af bedre og grønnere biomasse samarbejdet med en lang række virksomheder herhjemme og i udlandet – store såvel som mellemstore, bl.a. firmaer som DONG, DSE Test Solutions, Novozymes, Haldor Topsøe og Maersk.

Han har tidligere været ansat i bl.a. Novozymes og har på den måde fået indsigt i erhvervslivets behov for udvikling af nye produkter til gavn for samfundet og firmaet selv. Han er også en velanskrevet underviser af folk i erhvervslivet og har desuden udviklet flere patenter, som er solgt til bl.a. DONG og Novozymes. Men han har overladt rettighederne gratis til Københavns Universitetet.

Professor Claus Felby siger i forbindelse med SCIENCE Erhvervspris 2014:

- Ligesom det kræver en åben tilgang til industrien for os forskere, kræver det omvendt også en åben adgang til os og universiteterne for industrien. Jeg er meget glad og beæret over at modtage prisen. Samarbejde mellem universiteter og industrien kan være utrolig frugtbart og innovativt og det, at Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet har stiftet denne pris er et flot signal om, hvor meget det påskønnes af alle parter. Universiteterne kommer med den nye viden, og industrien kan stille alle de rigtige spørgsmål, som skal til for at omsætte viden til praksis. Mit eget samarbejde med industri og erhverv har givet både grundlæggende opdagelser og praktisk anvendelse af ideer. At arbejde med en ny ide i en lille plastickolbe og så se, at der fem år senere står en stor fabrik, er en oplevelse, som jeg under alle forskere. Universiteter og industri har mere end nogensinde brug for hinanden i vores omstilling væk fra fossil energi. SCIENCE Erhvervspris 2014 er et lille, men vigtigt bidrag til dette samarbejde.

Claus Felby får overrakt SCIENCE Erhvervspris tirsdag den 13. maj. Med prisen følger et beløb på 75.000 kr. til faglige formål.

Yderligere oplysninger

Professor Claus Felby på mobil: 40 89 89 32 eller mail: cf@ign.ku.dk