20. marts 2014

Der brændte en ild på flyvestationen

Naturpleje

Afbrænding er en meget nænsom, men sjælden anvendt form for naturpleje. Se film fra TV2 Lorry om denne form for naturpleje.

Anna Worm, adjunkt på Skovskolen styrer afbrændingen

I starten af marts 2014 afprøvede Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Skovskolen, Københavns Universitet, metoden på et græsareal ved den gamle flyvestation ved Furesø med stor succes.

 


Skrevet af PR- og kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@ign.ku.dk