14. februar 2014

EliteForsk-rejsestipendie til Mie Andreasen

Geologi

Ph.d.-studerende Mie Andreasen fik den 6. februar overrakt et EliteForsk-rejsestipendie af uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen til sit arbejde med en ny metode til måling af vandindhold i jord og vegetation.

Ph.d.-studerende Mie Andreasen modtog 6. februar et EliteForsk-rejsestipendie.

Ph.d.-studerende Mie Andreasen fra IGN på feltarbejde.

Mie Andreasen er ph.d.-studerende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og beskæftiger sig med hydrologi – vandets kredsløb. Hun interesserer sig især for størrelsen af forskellige puljer af vand. I sit ph.d.-studie arbejder Mie Andreasen med en ny metode til at måle jordens fugtighed og undersøger blandt andet variationen over tid og betydningen af forskellige overflader, f.eks. skov.

Den nye målemetode bygger på sammenhængen mellem intensiteten af Cosmic Ray neutroner fra det ydre rum og vandindhold. Metoden er oprindeligt udviklet til at måle vandindhold i de øvre jordlag. Men Mie Andreasen undersøger muligheden for også at måle, hvor meget vand vegetationen fanger, når det regner eller sner, og hvor meget vand der er bundet i biomassen.

Ph.d.-studiet er en del af det hydrologiske observatorium HOBE omkring Skjern Å, som er finansieret af VILLUM FONDEN. De tilknyttede forskningsprojekter skal øge forståelsen af det hydrologiske kredsløb og vandbalancen i oplandet til en å. ”Målet er bl.a. at skabe bedre grundlag for en bæredygtig udnyttelse af vandressourcerne, og det er en afgørende årsag til, at jeg beskæftiger mig med netop dette felt,” fortæller Mie Andreasen. Viden om det hydrologiske system bruges også til at optimere klimamodeller, der kan forudse fremtidens vejr og klima.

Mie Andreasen vil bruge EliteForsk-rejsestipendiet til et længere ophold på Department of Hydrology and Water Resources på University of Arizona, USA, som er internationalt førende inden for hydrologi. Desuden har hun planer om kortere ophold på flere forskningsinstitutioner i Tyskland.

EliteForsk-rejsestipendier er på 300.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få et længere studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Det ud-deles hvert år af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter forslag fra universiteterne. Det Frie Forskningsråds bestyrelse udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til ministeren.

Få mere at vide

Ph.d.-studerende Mie Andreasen, mie.andreasen@ign.ku.dk, tlf. 353 22402
Adjunkt Majken Looms Zibar, mcl@ign.ku.dk, tlf. 353 22444
Professor Karsten Høgh Jensen, khj@ign.ku.dk, tlf. 353 22484
Sektion for Geologi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Tilde Tvedt, den 14. februar 2014