4. april 2014

Ny professor i landskabsarkitektur

Ny professor

Ellen Braae er i foråret 2014 udnævnt som professor i ”Landskabsarkitekturens teori og metode” ved Københavns Universitet. Professoratet styrker landskabsarkitekturen som forskningsmæssig disciplin samt fagets rolle inden for bl.a. bæredygtig byudvikling.

Ellen Braae

Ellen Braae. Foto: Inger Ulrich

Med det nye professorat ønsker Ellen Braae at placere forskningen i landskabsarkitektur på Københavns Universitet på det europæiske landkort. Hun udtaler:

”Landskabsarkitektur er som praksisområde gået fra at være et slags appendix til planlægningen og bygningsarkitekturen til at udgøre en stærk, selvstændig disciplin. Vores viden om at håndtere forandringer er helt central i forbindelse med byudvikling, som i fremtiden kommer til at handle om at genbruge dét vi har, på en smart måde. Det er vi efterhånden ret gode til, og den viden kan komme andre til gode.”

Som professor i ”Landskabsarkitekturens teori og metode” skal Ellen Braae ikke bare varetage forskningen på dette felt, hun får også et overordnet ansvar for landskabsarkitektuddannelsen på KU. Om den udfordring siger hun:

”Vi uddanner fremtidens landskabsarkitekter til at være orkesterledere. De skal have øje for brugerne, det helhedsorienterede og det tværdisciplinære. Alle de gode intentioner og viden om bæredygtighed skal ledes på vej og i sidste ende finde en berigende form – det er ofte landskabsarkitektens rolle.”

Ellen Braae er uddannet arkitekt og landskabsarkitekt og har også tidligere været ansat som professor på Københavns Universitet, men i et tidsbegrænset professorat. Herudover varetager hun rollen som studieleder på kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur. Hun er 49 år gammel, bor pt. i Aarhus med sine to drenge på 14 og 16 år.

Skrevet af kommunikationskonsulent Karens Sejr, ksp@ign.ku.dk