22. september 2014

Exceptionelt ph.d.-projekt om landbrug i Sahel

SCIENCE ph.d.-prisen

Laura Vang Rasmussen fra IGN er en af tre modtagere af SCIENCE-prisen, der bliver givet til særligt bemærkelsesværdige ph.d.-projekter på fakultetet.

Laura Vang Rasmussen. Den 12. september 2014 blev SCIENCE ph.d.-prisen uddelt for første gang. En af de tre prismodtagere var Laura Vang Rasmussen fra Sektion for Geografi på IGN, for sin afhandling ”Exploring Land Use Change in the Sahel: Complementary Perspectives on Coupled Human-Environment Systems”.

Afhandlingen undersøger sammenhængen mellem befolkningstilvæksten og det dyrkede areal i Sahel-regionen syd for Sahara. I dette område er befolkningstallet næsten tredoblet i løbet af de sidste 40 år. Den store befolkningstilvækst har givet en udfordring i at brødføde befolkningen, og samtidig giver de lave nedbørsmængder og ringe jordbundsforhold også et lavt høstudbytte. Ph.d.-afhandlingen undersøger hvilken rolle landbruget spiller i forhold til at brødføde befolkningen, og om befolkningstilvæksten har haft betydning for størrelsen af det dyrkede areal i regionen. Med prisen følger et honorar på 25.000 kr.

Laura Vang Rasmussen vandt også en pris i maj måned, da hun var en af 8 vindere i Ph.d. Cup, som dagbladet Information står bag. Konkurrencen har til formål at få forskning formidlet ud i den brede offentlighed, og derfor er kriteriet for vinderprojekterne, at de skal være særligt godt formidlet. Vinderne blev kåret den 25. maj i DR’s koncertsal i et tv-transmitteret show, hvor de hver især præsenterede deres projekter mundtligt på 3 minutter.

Laura Vang Rasmussen er nu ansat som postdoc på IGN.

Læs mere om Lauras ph.d.-afhandling. 

Kontakt: Laura Vang Rasmussen, postdoc, mail: lr@ign.ku.dk, tlf. +45 35325860.