30. januar 2014

Første ph.d.-afhandling om kirkegårde

Kirkegårdenes omstillingsproces

Kirkegårdene står over for mange udfordringer. De får nu for første gang støtte af en ph.d.-afhandling, der viser, hvordan kirkegårdene modtager ny metode til driftsstyring og bruger den til at udvikle forvaltningen.

KirkegårdKirkegårdene er grønne anlæg, men af en helt særlig slags, der både skal tilgodese de døde og de levende. Den daglige drift bygger i høj grad på traditioner, men det er ikke nødvendigvis nok til at håndtere tidens krav. Bl.a. har folkekirken færre penge end tidligere, maskiner spiller en større rolle, og mange efterspørger nye typer gravsteder og anderledes indretning af kirkegårdene.

Disse udfordringer har ført til udviklingen af et særligt system til driftsstyring på kirkegårde. Landskabsarkitekt Christian P. Kjøller fra IGN har i sit ph.d.-projekt undersøgt omstillingsprocessen og dens betydning for organisering, forvaltning og udvikling af kirkegårdene.

Undersøgelsen bygger på studier af 22 kirkegårdsforvaltninger og viser, at det går relativt langsomt med at indføre det nye driftssyringssystem. Det skyldes til dels, at der er langt fra den hidtidige arbejdsmåde, hvor medarbejderne havde viden og erfaringer i hovedet i kraft af lange ansættelser – til det nye system, hvor kvalitetsbeskrivelser og plejeplaner skal sikre overblik og kontinuitet.

Men det betyder ikke, at kirkegårdene generelt er afvisende. Mange er bevidste om, at det er nødvendigt at udvikle kirkegårdsforvaltningerne. Christian P. Kjøller foreslår i afhandlingen, at kirkegårdene er åbne over for nye metoder i driftsstyringen, men samtidig tager kritisk stilling til, hvordan det bedst kan gøre nytte på netop deres kirkegård.

Ph.d.-handlingen ’Kirkegårde – Organisation, forvaltning og innovation’ er den første med relation til kirkegårdene som grønne anlæg og en vigtig brik i IGN’s forskning på kirkegårdsområdet. Resultaterne formidles bl.a. via Videntjenesten for Park og Landskab, der de senest tre år har haft særligt fokus på ny viden til kirkegårdene.

Få mere at vide hos Christian P. Kjøller på cpk@ign.ku.dk eller tlf. 3533 6778.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk den 29. januar 2014