20. juni 2014

Ph.d.-studerende i geofysik vinder prestigefyldt pris

Outstanding Student Poster Award

Helene Anja Kraft, ph.d.-studerende i Geofysik forskergruppen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, er i juni blevet tildelt den prestigefyldte pris 'Outstanding Student Poster Award’ for sin poster, som hun præsenterede til European Geosciences Union (EGU) generalforsamling - det største geovidenskabelige møde i Europa i 2014.

Helene Anja Kraft. Foto: Kent Pørksen

Helene Anja Kraft. Foto: Kent Pørksen

Med 12.500 deltagere fra 106 lande var generalforsamlingen, som blev holdt i Wien i starten af maj, foreningens hidtidigt største møde. Her var over halvdelen af deltagerne studerende og postdocs. Hvert år bliver de studerendes postere bedømt af tre seniordeltagere i mødet. Bedømmelsen omfatter det videnskabelige indhold, de studerendes viden om emnet og evner for at præsentere resultaterne klart. Posternes form, stil og logik indgår også i vurderingen.

Helene Anja Krafts poster "Central-eastern Greenland's lithospheric structure from surface wave tomography and receiver functions" omhandler resultaterne af en analyse af seismologiske data indsamlet i det østlige og centrale Grønland i perioden 2009-2012. Du kan nu selv se på posteren, som hænger i GeoCentrets Rotunda på Øster Voldgade 10.

Du kan læse mere om 'Outstanding Student Poster Award’ på EGUs hjemmeside

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Marianne Hedegaard Forti, mfh@ign.ku.dk