5. august 2014

Institutleder Niels Elers Koch får nyt job

Institutleder Niels Elers Koch forlader Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning med udgangen af august.

Niels Elers KochDen 1. september 2014 forlader institutleder, professor Niels Elers Koch Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Center for Skov & Landskab for et nyt, spændende og udfordrende job. Han skal som chefredaktør og administrerende direktør for et aktieselskab - og med et budget på 150 mio. kr. – i løbet af de næste 6 år indsamle viden fra tusindvis af forskere og eksperter og formidle den videre digitalt og gennem et bogværk. Mere herom følger snarest, når selskabet er klar til at gå til pressen.

Niels Elers Koch har været leder af skov- og landskabsforskningen i Danmark i mere end 23 år under fire forskellige ministerier, tre forskellige bestyrelsesformænd og tre forskellige rektorer/dekaner.

Dekan for det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. John Renner Hansen har konstitueret professor Gertrud Jørgensen som institutleder for IGN fra 1. september 2014, idet stillingen skal slås op. En ny institutleder forventes tidligst at kunne tiltræde i foråret 2015.

Der afholdes afskedsreception for Niels Elers Koch onsdag den 27. august kl. 16 - 18 på Rolighedsvej 23, Frederiksberg Campus.

Hvis du deltager, bedes du venligst tilmelde dig til Dorthe Gartmann på dgc@ign.ku.dk inden 25. august.