8. september 2014

Kjell Nilsson ny adjungeret professor i byens grønne struktur

Ny adjungeret professor

Kjell Nilsson er netop udnævnt til adjungeret professor i planlægning og forvaltning af byens grønne infrastruktur på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet.

Kjell NilssonKjell Nilsson er landskabsarkitekt, agro.dr. og direktør for Nordregio, Nordisk Ministerråds institut for regionalforskning, og tidligere forskningschef på IGN/Skov & Landskab. Han dækker kompetencer fra landskabsarkitektur til regional planlægning og har især stor viden om byernes grønne infrastruktur, som spiller en central rolle i IGN’s arbejde.

Den nye professor er beæret over at blive tilknyttet det universitet, som rangerer højest i Norden, og glæder sig til et mere intensivt samarbejde til gavn for begge parter. ”Fra mit job som direktør for Nordregio håber jeg at kunne bidrage med et nordisk perspektiv og med det, der er vores stærke side: udviklingen i kommuner og regioner i hele Europa. Jeg vil også trække på den viden om grønne områders betydning for byerne, som 19 år på det tidligere Skov & Landskab har givet mig.”

Samarbejdet mellem Kjell Nilsson fra Nordregio og IGN vil bl.a. omfatte fælles ansøgninger om EU-projekter, samarbejde om ph.d.-stillinger og formidling til praksis gennem Videntjenesten. Kjell Nilsson holder tiltrædelsesforelæsning den 20. oktober kl. 14.00 i auditoriet (A3-24.11), Rolighedsvej 23, Frederiksberg. Alle er velkomne.

Kontakt

Kjell Nilsson, Direktør for Nordregio, mail: kjell.nilsson@nordregio.se, tlf. +46 72 300 8857