23. juni 2014

Landskabsforskningen styrkes med EU-midler

Landskabsforskning

Projektet Öresund Landscape Network har fået 100.000 Euro fra EU-programmet ”Interreg IV A”. Pengene skal bruges til at udvikle samarbejdet mellem Sveriges Landbruksuniversitet og Københavns Universitet om landskabsforskningen i Øresundsregionen.

 Børn og voksne på gåtur i et flot landskabPå Sveriges Landbruksuniversitet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet findes stærke forskningsmiljøer inden for landskabsplanlægning. Samarbejdet mellem disse forskningsmiljøer skal nu styrkes via projektet Öresund Landscape Network og gennem EU-midler.

Öresund Landscape Network skal:

  • identificere muligheder for forskning og udviklingssamarbejde inden for landskabsområdet på den europæiske forskningsscene
  • udvikle et stærkt netværk mellem forskere og administratorer inden for landskabsområdet
  • afdække muligheder for at søge indflydelse på beslutningstagere og interessenter i Bruxelles med det mål at fremme landskabsområdet i de europæiske forsknings- og innovationsprogrammer
  • anvende konceptet inden for andre videnskabelige områder.

Grænser og forskelle i kultur er ofte barrierer for et stærkt strategisk forskningssamarbejde over sundet. Projektet Öresund Landscape Network har til hensigt at nedbryde disse barrierer ved at involvere både administratorer og forskere og gennem øget samarbejde udvikle en stærk Øresundsregion.

Öresund Landscape network

Projektet involverer landskabsforskere fra Sveriges Landbruksuniversitet og Københavns Universitet.

 

Det samlede budget for projektet er 200.000 Euro, da de deltagende universiteter også bidrager med i alt 100.000 Euro. Projektet løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 og udspringer af ”ESF Policy briefing 41 Landscape in a Changing World”. Her argumenteres for en europæisk forskningsdagsorden på landskabsområdet og større opmærksomhed på området i EU’s forskellige forsknings- og udviklingsprogrammer inklusiv Horizon 2020.

 

Centrale samarbejdspartnere er creoDK - Region Hovedstadens, KU's, DTU's og CBS’ EU-kontor i Bruxelles - og Skåne European Office.

Skrevet af Kommunikationsmedarbejder Karen Sejr, ksp@ign.ku.dk