19. maj 2014

Lommeparker fremmer sundheden i den tætte by

Lommeparker

En ny ph.d-afhandling fra Københavns Universitet viser, at folk primært bruger lommeparker til socialisering, hvile og genopladning. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er det aktiviteter, der fremmer sundheden.

LommeparkerI den vestlige verden er fortætning af byer en udbredt tendens. Konsekvenserne for folkesundheden er i værste fald flere livsstilssygdomme. Hverdagen er præget af stillesiddende arbejde og fysisk inaktivitet, og indbyggerne har langt til grønne områder. Det kan lommeparker, der er små grønne områder lige i nærheden, være med til at rette op på.

Landskabsarkitekt Karin Kragsig Peschardt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har de seneste tre år undersøgt, hvordan man kan styrke lommeparkers sundhedspotentiale. Hun forsvarer den 22. maj ph.d-afhandlingen ”Sundhedsfremmende lommeparker i et landskabsarkitektonisk perspektiv”.

Karin Kragsig Peschardt konkluderer på baggrund af bl.a. spørgeskemaer, interviews og registrering af ni lommeparker i København, at lommeparkerne primært bruges til socialisering, hvile og genopladning. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO fremmer disse aktiviteter sundheden, hvilket understøtter tesen om lommeparkernes sundhedsfremmende betydning. Hun konkluderer desuden, at det konkrete design kan have stor indflydelse på, hvordan lommeparkerne bruges og opfattes.

Karin Kragsig Peschardts ekspertise er eftertragtet, og hun nåede knap nok at aflevere sin afhandling, før hun var blevet hentet til den internationale konsulentvirksomhed Grontmij. Her skal hun som landskabsarkitekt arbejde med at forene klimatilpasning med natur- og sundhedsperspektiver.

Ph.d-afhandlingen

Karin Kragsig Peschardt har undersøgt sundhedspotentialet i ni lommeparker i København ud fra en landskabsarkitektonisk vinkel i sin ph.d.-afhandling ”Sundhedsfremmende lommeparker i et landskabsarkitektonisk perspektiv”. Hun forsvarer afhandlingen den 22. maj 2014 kl 13:00 i mødelokalet ”Von Langen”, Rolighedsvej 23 på Frederiksberg. Alle er velkomne.

 

Bedømmelsesudvalg

Dr. Jenny Roe, Senior research leader, Stockholm Environment Institute, University of York, England.

Professor Patrik Grahn, Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige.

Professor Gertrud Jørgensen (formand), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet .

 

Hovedvejleder

Professor Ulrika Stigsdotter, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 

Medvejleder

Lektor Jasper Schipperijn, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.


Skrevet af kommunikationskonsulent Karen Sejr, ksp@ign.ku.dk