31. oktober 2014

Ny teknologi skal løse oversvømmelses-problemer

klimasikring

Hvor skal man gøre af alt det snavsede vand, som oversvømmer gader og stræder efter et skybrud? En ny teknologi udviklet på Københavns Universitet har en grøn løsning - og Allerød Kommune er den første kunde.

Skybrud og oversvømmelser er et stigende problem i Danmark. Ny teknik fra Københavns Universitet kan hjælpe på problemet.

Skybrud er et stort problem i Danmark og de efterfølgende oversvømmelser lægger pres på kloaksystemerne i hele landet. I Allerød Kommune vælger man nu en ny løsning. Kommunen skal som den første i landet gøre brug af en ny, innovativ filtreringsteknologi kaldet Dobbeltporøs Filtrering.

Professor Marina Bergen Jensen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, som har udviklet teknologien, siger:

"Dobbeltporøs Filtrering er grøn teknologi, som gør det muligt at genbruge det snavsede regnvand, der strømmer af fra eksempel veje eller parkeringspladser efter et skybrud. Filtrene renser vandet ved at efterligne naturens egne processer, såsom sedimentering og biologisk nedbrydning. Klimatilpasningen sker dermed på en forsvarlig måde for naturen."

Første kommune har investeret

I Allerød Kommune forventer man, at investeringen i den nye teknologi, sammen med nye regnvandsbassiner og oversvømmelsesarealer, kan hjælpe med at klimasikre kommunen, og samtidig styrke den lokale natur.

Det forklarer Ole Dahlqvist Sørensen, som er Vand- og Naturprojektleder i Allerød Kommune:

"Klimatilpasning og biodiversitet passer rigtig godt sammen. Målet med vores dobbeltporøse filtreringsanlæg er at aflaste vores kloaksystemer for de store mængder regnvand. Men samtidig kan vi etablere et nyt habitat i form af vandhuller med høj vandkvalitet. Den kvalitet kan vi få fra det nye anlæg. Og når vandet løber videre fra vandhullet ned i et nærliggende vandløb, vil det også her være særdeles rent. Vi får altså gjort kommunen mere klimarobust, og samtidig styrker vi den lokale natur."

Allerød Kommunes nye anlæg forventes at blive etableret i de første måneder af næste år.

Med til at sikre den danske natur

Det er industrivirksomheden Watercare, der leverer Dobbeltporøs Filtrering som løsning til landets kommuner. Ifølge direktør Henrik Rønnest er der et stort potentiale i anvendelse af teknologien:

"Alt tyder på, at problemerne med voldsomme skybrud og oversvømmelser kun tager til. Og samtidig ser vi blandt andet med Naturplan Danmark et stort ønske om at styrke vandkvaliteten og biodiversiteten i den danske natur. Med den teknologi har vi faktisk en mulighed for at omdanne det snavsede vand til en ressource, der kan hjælpe med at sikre den danske natur for fremtiden," siger Henrik Rønnest.

Samtidig med, at teknologien tages i brug, arbejder professor Marina Bergen Jensen videre med udviklingen af Dobbeltporøs Filtrering:

"Min ambition er at videreudvikle teknologien til at kunne rense endnu flere typer spildevand og omdanne dem til rene vandressourcer for byer og samfund verden over," fortæller hun.

Animationsfilm: Se hvordan det fungerer

Du kan se præcis, hvordan Dobbeltporøs Filtrering fungerer i denne animationsfilm.

Kontakt:

Marina Bergen Jensen, Professor MSO, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Tlf.: 27 24 44 47

Ole Dahlqvist Sørensen, Natur og vandmiljømedarbejder, Allerød Kommune
Tlf. 48 10 08 19

Henrik Rønnest, Direktør, Watercare
Tlf.: 25 11 80 19