11. april 2014

Misvisende ledighedstal blandt landskabsarkitekter

Beskæftigelse

Ledighedsprocenten for nyuddannede landskabsarkitekter er i flere medier blevet beskrevet som værende 80 %. Det er ikke tilfældet. De seneste ledighedstal viser en ledighed på 13 % for de, der har været færdiguddannede i mellem 4 og 19 måneder. Så situationen er langt fra det billede, man får i medierne.

Beskæftigelsen for nyuddannede landskabsarkitekter (de som har været færdige i mellem 4 til 10 måneder) steget fra 72 % til 81 % i perioden 2007-2011.

Beskæftigelsen for nyuddannede landskabsarkitekter (de som har været færdige i mellem 4 til 10 måneder) steget fra 72 % til 81 % i perioden 2007-2011.

Hvis man står overfor at søge ind på landskabsarkitektstudiet – eller måske allerede er i gang med uddannelsen, kan man i disse dage godt blive ret nedslået, når man læser og ser nyheder. Her fremstilles landskabsarkitekterne med en ledighed på 80 % blandt nyuddannede.

Det er dog langt fra tilfældet. De seneste tal fra Uddannelsesministeriet viser, at der er 13 % ledige blandt de kandidater der har været færdiguddannede i 4-19 måneder. Samtidig viser tallene også, at flere og flere kandidater får arbejde i udlandet. Landskabsarkitektuddannelsen er en engelsksproget og internationalt orienteret uddannelse. Derfor er det naturligt og glædeligt, at en betydelig del af dimittenderne er attraktive uden for landets grænser.

Nærmere oplysninger fås hos Gertrud Jørgensen, professor og leder af Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, gej@ign.ku.dk, tlf. 3533 1828, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Fakta om ledige nyuddannede landskabsarkitekter

For de helt nyuddannede (de første 6 mdr.) er ledigheden 44 %.
 
For dem, der har været færdige i 4-19 måneder, er beskæftigelsesandelen (beskæftigede mv.) steget fra 72 % til 81 % i perioden 2007-2011. I 2011 var ledigheden på 13 %, mens resten af kandidaterne var under uddannelse eller uden for arbejdsmarkedet.

Gruppen af ”beskæftigede mv” dækker over både beskæftigede i Danmark og de kandidater der er taget til udlandet. Antallet af beskæftigede i Danmark er faldet i perioden 2008-2011 fra 63 % til 45 %. Til gengæld er andelen kandidater der er i beskæftiget i udlandet steget fra 9 % til 32 %.