6. august 2014

Ny professor i kulturgeografi

Ny professor

Den 28. august holder Ole Mertz tiltrædelsesforelæsning i anledning af sin nye stilling som professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Her vil han sætte særligt fokus på ny forskning i samspillet mellem mennesker og miljø ved skiftende arealanvendelsessystemer i udviklingslande.

Ole MertzI godt 20 år har Ole Mertz forsket i, hvordan ændringer i arealanvendelse i udviklingslande påvirker miljø og levevilkår for lokalbefolkningen. Han har også beskæftiget sig med tilpasning til klimaforandringer og hvordan forandringerne kan bremses, f.eks. gennem mindre afskovning. I sin stilling som professor håber Ole Mertz at kunne igangsætte ny international forskning, der kobler disse fagområder sammen, og på den måde at kunne bidrage til forståelsen af, hvordan bæredygtig arealanvendelse kan opnås i udviklingslande.

”En god forståelse af drivkræfterne bag og konsekvenserne af ændringer i arealanvendelse er stadig en af udfordringerne for hensigtsmæssig planlægning af, hvordan man skal styre arealanvendelse og miljøplanlægning i det hele taget,” udtaler Ole Mertz. Om sit professorat tilføjer han: ”Jeg vil gerne forfølge min stærke interesse i at undersøge årsager til og konsekvenser af ressourceudnyttelse i områder, hvor skov- og landbrug mødes i udviklingslande. Her er der jord, skov, mineraler og andet, som både har lokal og international interesse. Et spændende felt er derfor at forstå, hvordan globale aktører har indflydelse på lokale forhold, og hvordan tilsyneladende helt adskilte systemer kan påvirke hinanden gennem en række indirekte og ofte indviklede mekanismer – også kaldt tele-koblede systemer.”

Via sin forskning håber den nye professor at skabe bedre grundlag for fremtidig planlægning. At forskning kan ændre praksis har Ole Mertz oplevet ved flere af sine tidligere ansættelser. Inden sin ph.d. arbejdede han for Europa Kommissionen i Burkina Faso i to år, og han har medvirket til talrige konsulentopgaver. Ole har også været koordinator for et netværk, der netop arbejdede på at linke forskning og beslutningstagere sammen. Derfor er han slet ikke i tvivl om, at ”Forskning kan virkelig bidrage til udvikling, hvis den bliver kommunikeret godt og taget i brug af udviklingsorganisationer”, som han udtrykker det.

Ole Mertz er 51 år og leder siden 2012 forskergruppen Miljø og Samfund i udviklingslande. Han er oprindeligt uddannet agronom fra den daværende Landbohøjskole, hvorefter han tog en ph.d. i geografi på Instituttet i 1997. Han har siden været ansat på Instituttet som adjunkt, lektor og netværkskoordinator.

Ole holder sin tiltrædelsesforelæsning torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 i Auditorium B på Øster Voldgade 10, København K. Forelæsningen holdes på engelsk, og vil blive efterfulgt af en reception. Se invitationen her. Alle interesserede er velkomne.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Marianne Hedegaard Forti, mhf@ign.ku.dk