26. marts 2014

Ny viden om jordens tidlige barndom

JORDENS BARNDOM

Jorden fik en hård skorpe meget tidligere, end man ellers har regnet med. Og det øger sandsynligheden for, at et simpelt bakterielt liv udviklede sig allerede dengang.

"Det uddøde igen, men betyder, at livet på jorden formodentlig er opstået mindst to gange,” konstaterer professor Robert Frei på baggrund af nye amerikanske forskningsresultater. Han forsker i jordens geologiske udvikling på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Beviset er en stump af mineralet zirkon, fundet i Australien og netop aldersbestemt af amerikanske forskere til at være ca. 4,4 milliarder år gammelt. Det betyder, at den lille blålige sten stammer fra jordens tidligste barndom og er det ældste jordiske materiale overhovedet. Denne type mineral dannes kun i jordskorpen og dokumenterer derfor, at der fandtes en slags jordskorpe på dette meget tidlige tidspunkt i jordens historie. Desuden peger forskningsresultaterne på, at der var basis for liv flere milliarder år før end tidligere antaget.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk 25.03.2014