4. september 2014

Garvet bytræsforsker udnævnt til adjungeret professor på Københavns Universitet

Ny adjungeret professor

Slotsgartner og tidligere seniorrådgiver Palle Kristoffersen er udnævnt til adjungeret professor i parkteknologi. Med udnævnelsen styrkes og fastholdes samarbejdet mellem forskningen og den private og offentlige grønne sektor og ikke mindst uddannelsen til landskabsarkitekt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Palle Kristoffersen. Foto: Thomas Rahbek, SLKE

Palle Kristoffersen. Foto: Thomas Rahbek, SLKE. Klik på billedet for at hente et gratis pressebillede

Det grønne i byen - og især vores gade- og vejtræer - har vanskelige vilkår. De kræver plads til at vokse, gode jordbundsforhold og fred og ro til at gro. Den nye professor har gennem flere årtier forsket i, hvordan man kan optimere vækstvilkår for bytræer. Brugen af træer og kendskabet til vækstforhold for bytræer indgår også som et vigtigt element i landskabsarkitektuddannelsen.

Nu styrker Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet forskning og uddannelse ved udnævnelsen af tidligere seniorrådgiver på Københavns Universitet Palle Kristoffersen til adjungeret professor i parkteknologi.

Palle Kristoffersen er en kendt person i det grønne fagmiljø og er i dag slotsgartner i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme - SLKE. Kristoffersen glæder sig over udnævnelsen og siger:

”Jeg vil - i kraft af min position i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, hvor jeg har ansvar for udvikling og drift af nogle af landets fineste haveanlæg, kunne bidrage til at fastholde og udvikle landskabsarkitektuddannelsens stærke faglige profil. Med min erfaring fra både forskning og praksis, vil jeg kunne bidrage til at identificere forskningsbehov, indgå i forskningsprojekter og naturligvis kunne bistå instituttet med undervisning og vejledning af studerende.”

Palle Kristoffersen er uddannet landskabsarkitekt og har desuden en Ph.d-grad. Han har publiceret både videnskabelige og artikler i fagtidsskrifter, holdt foredrag, arrangeret konferencer og er - i fagkredse - måske i sær kendt for sit engagement i det årlige Bytræseminar, initiativtager til Bytræarboretet, som opfinder af produktet ”Slotsgrus®” og ikke mindst som en nøgleperson på den grønne udstilling ”Have & Landskab”, hvor han pt. er bestyrelsesformand.

Palle Kristoffersens adjungering er en hædersbevisning. Han fortsætter dermed som slotsgartner i SLKE. Han afholder tiltrædelsesforelæsning onsdag den 24. september kl. 15 i Festauditoriet på Bülowsvej 17 på Frederiksberg. Efterfølgende vil der være reception i forhallen til auditoriet. Alle er velkomne.

Kontakt
Adjungeret professor og slotsgartner Palle Kristoffersen pal@slke.dk, tlf. 4128 8455.