29. oktober 2014

Ny professor skal være med til at afdække klimaforandringernes konsekvenser i Arktis

Klimaændringer

Ny professor på Center for Permafrost (CENPERM) ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet skal være med til at kvantificere og forudsige de miljø- og klimamæssige konsekvenser for fremtidige klimaændringer i Arktis.

Per Ambus

Per Ambus. Foto: Kent Pørksen. For pressebillede, klik på billedet

Den 1. december tiltræder Per Ambus som professor i Arktisk isotop geokemi ved CENPERM. Her skal han ved hjælp af stabil-isotopanalyser være med til at skabe videnskabelig grobund for kvantificering og forudsigelse af miljø- og klimamæssige konsekvenser af fremtidige klimaændringer i Arktis.

”Opgaven vil bl.a. bestå i at koble viden om de biogeokemiske processer med de hydrologiske betingelser ved at inddrage og udvide anvendelsen af analyser af stabile isotoper i jord, vand og luft,” fortæller Per Ambus.

Per Ambus er en pionér inden for forskning i jordbundsdrivhusgasser, og har gennem en årrække ført an i udvikling af metoder til anvendelse af analyser af stabile isotoper i jord og atmosfære. Metoder, der kan bruges til at udforske og dokumentere, hvordan jordbundens biologiske aktivitet og forholdene i atmosfære og det omgivende miljø, kan kædes sammen.

Per Ambus vil desuden undervise på geografistudiet på Københavns Universitet bla. på kurser i jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi samt et kommende kursus i brug af stabil-isotopanalyser til at undersøge de biogeokemiske forhold i jord og planter.

Per Ambus har en Ph.d. fra det tidligere Institut for Populationsbiologi på Københavns Universitet og har derefter været tilknyttet Risø, Nationallaboratoriet for bæredygtig energi. I de seneste tre år har han været ansat som forskningsspecialist ved Institut for Kemiteknik på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han bl.a. har været leder af Center for Ecosystems and Environmental Sustainability

Per Ambus holder tiltrædelsesforelæsning torsdag den 4. december 2014 i Auditorium B kl. 14 hos CENPERM, Øster Voldgade 10, 1350 København K med efterfølgende reception i Rød Stue.

CENPERM er et grundforskningscenter finansieret af Danmark Grundforskningsfond som sætter fokus på samspillet mellem jordbunden, mikroorganismer og planter i et fremtidigt klima i Arktis. Et af CENPERM’s hovedindsatsområder er anvendelse af isotop geokemi. Med ansættelse af Per Ambus bliver der oprettet et nyt professorat og CENPERMS arbejde styrkes yderligere. Læs mere om CENPERM.


Kontakt:
Per Ambus, tlf: 21 32 53 98, email: peam@ign.ku.dk