27. februar 2014

PLEEC: Planlægning for energieffektive byer

EU-projekt

Byer skal omlægge deres energiforbrug for at mindske CO2-udledning og dermed klimaforandringer. Det er kernen i et nyt EU-projekt, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet deltager i sammen med otte andre europæiske universiteter, seks byer og tre private virksomheder. Projektet dækker 13 EU-lande og kaldes "Planning for Energy Efficient Cities" (PLEEC).

Byerne er de største forbrugere af energi og ressourcer. Derfor er de både problemet og løsningen i arbejdet med energieffektivitet og energibesparelser. I byerne kan man arbejde med energirenovering af bygninger og for en stærkere selvforsyning med energi. Man kan desuden tilstræbe at etablere regionale energikredsløb. Det vil sige, at energi bliver produceret, brugt og genindvundet i regionen, så man bliver mindre afhængig af det internationale energimarked og i stedet støtter den lokale og regionale økonomi.

En energirigtig byudvikling kan også mindske energiforbruget ved at understøtte de former for transport, som bruger mindst energi, og ved at prioritere byudvikling tæt på den kollektive transport. Omdannelsen af ​​vores byer er også nøglen til at opnå ​​bæredygtig vækst i EU, som det beskrives i Europa 2020-strategi, der beskæftiger sig med klimaændringer og energieffektivitet.

PLEEC-projektet vil arbejde med energieffektivitet inden for tre hovedområder:

  1. adfærdsændringer
  2. byernes planlægning og den rumlige struktur og
  3. teknologiske energibesparelser.

I de kommende måneder er arbejdet koncentreret om indsamling af data og information i de seks deltagende byer.  De første resultater offentliggøres i slutningen af 2014. Projektet løber frem til 2016.

Projektet finansieres af EU's 7. rammeprogram og medfinansierer også et nyt ph.d.-projekt, der beskæftiger sig med energieffektiv byplanlægning. Nøglepersoner fra IGN er adjunkt Christian Fertner, lektor Trine Agervig Carstensen, seniorforsker Niels Boje Groth og ph.d.-studerende Juliane Grosse.

Universiteter, byer og private virksomheder, der deltager i PLEEC, fordeler sig i 13 lande i EU.

SME betyder Small or medium enterprises, små eller mellemstore virksomheder.

Lead partner er den ledende partner.


Skrevet af kommunikationsmedarbejder Bibi Plum, blep@ign.ku.dk