18. marts 2014

Rekordmange deltagere på kirkegårdskonference

Kirkegårdskonference

750 kirkegårdsledere, gravere, menighedsrådsmedlemmer, landskabsarkitekter m.fl. mødes den 19. marts til kirkegårdskonference i Nyborg, arrangeret af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Fokus er på den langsigtede strategi: Hvordan sikrer man kirkegårdens helhed, når mange behov skal tilgodeses.

Kirkegårdene står løbende over for udfordringer. Hvordan imødekommer man f.eks. efterspørgslen efter mere naturprægede kirkegårde? Hvordan bevarer man en bestand af store træer i forsvarlig stand? Og hvordan håndteres mødet med de efterladte på kirkegården bedst muligt? Kirkegårdskonferencen giver svar med indlæg af bl.a. landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted, biskop Peter Fischer-Møller, journalist Anders Lund Madsen og seniorrådgiver Iben M. Thomsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Kirkegårdskonferencen arrangeres hvert år af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Målet er at formidle viden og inspiration og give deltagerne mulighed for at netværke.

Pressen er velkommen til at deltage i kirkegårdskonferencen – kontakt kommunikationsmedarbejder Tilde Tvedt på tit@ign.ku.dk eller tlf. 3533 1772 eller 2342 6086.