3. november 2014

Viljen til udvikling kan udnyttes bedre

landdistriktsudvikling

De fleste lokalsamfund i yderområder har det ikke let. Men indbyggerne er ikke indstillet på at give op. Spørgsmålet er, hvordan de mange gode kræfter kan få større effekt på udviklingen, ikke mindst erhvervsudviklingen. Det har seniorrådgiver Hanne Tanvig fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet svar på.

Fur er et af de lokalsamfund, der ruster sig til selv at skabe udvikling. Foto: Fursund Turist

Fur er et af de lokalsamfund, der ruster sig til selv at skabe udvikling. Foto: Fursund Turist

Lokalsamfund i det såkaldte Udkantsdanmark er under pres, men har også masser af vilje til udvikling. Det udmønter sig i et blomsterende foreningsliv og ildsjælenes mange projekter. Men energien bruges mest på de såkaldt bløde projekter og fritidslivet. Det kan forklare, hvorfor aktiviteterne ikke rigtigt fører til forandring for alvor. Samtidig viser både historien og nyere teori om regional udvikling, at det kan lade sig gøre for yderområder at vende udviklingen. Det er bare meget sværere end andre steder. Her er afsættet for Hanne Tanvigs arbejde. Hun er seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og arbejder med landdistriktsudvikling.

I projektet Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab har Hanne Tanvig undersøgt, hvordan små lokalsamfund kan træde i karakter som iværksættere. Alle steder samlede man kræfterne og fik nye erhvervsprojekter ud af det – men processen var sejere end forventet. De fleste er indstillet på at deltage i aktiviteter, der har med hverdagslivet at gøre og er relativt uforpligtende. Det er anderledes ansvarsfuldt at sætte nye virksomheder i gang, som man måske ikke engang selv får direkte økonomisk udbytte af. Resultaterne er netop offentliggjort i rapporten Lokalsamfund som nye entreprenører.

Aktuelt arbejder Hanne Tanvig på projektet Fem viser vejen – fra småprojekter til lokal udvikling. Her undersøger hun sammen med Fur, Gedser, Lundby, Rødding i Salling og Vestervig, hvordan de kan opbygge en lokal strategisk kapacitet, så de står stærkere i forhold til selv at skabe udvikling. De foreløbige resultater viser sig bl.a. på Fur. Her er der masser af foreningsliv og aktivitet, men øboerne har set nødvendigheden i at styrke lokalsamfundet yderligere. Derfor arbejder de nu på at etablere Fur Udviklingsforum.

Konference og temadag om landdistriktsudvikling

Udfordringer, potentialer og erfaringer er afsæt for konferencen Når lokalsamfund vil skabe (mere) udvikling den 6. november, arrangeret af Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, en række lokale parter og IGN. Konferencen foregår i Vestervig. Nærmeste nabo er Nationalpark Thy, og den 7. november er der temadag om nationalparkens betydning for udviklingen af erhvervslivet på egnen. Temadagen arrangeres af IGN som led i masteruddannelsen i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning.

Kontakt

Hanne Tanvig, seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hwt@ign.ku.dk, tlf. 3058 9820