9. oktober 2014

Yngre forsker får fornem pris for forskning i syge asketræer

Asketoptørre

Postdoc Lea Vig McKinney fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet er tildelt O.H.F. og A.J.-E Heilmanns ærespris for sin forskning i asketræers naturlige modstandskraft. Hendes forskning viser, at der blandt asketræer findes en lille andel individer, der har naturlig genetisk modstandskraft mod sygdommen asketoptørre, der de seneste år har anrettet stor skade på Europas skove.

Lea Vig McKinney forsker i asketræers naturlige modstandskraft mod en ny svampesygdom.

Lea Vig McKinney forsker i asketræers naturlige modstandskraft mod en ny svampesygdom.

Postdoc Lea Vig McKinney er tildelt O.H.F. og A.J.-E Heilmanns ærespris for sin særlige indsats inden for skovbrugsforskningen og som en anderkendelse af hendes vigtige forskning i asketræers naturlige modstandskraft mod en ny svampesygdom.

Skovenes sundhed udfordres løbende af nye skadevoldere, men de omfattende skader, som asketoptørre har påført de danske skove gennem de seneste 10 år, er i særklasse alvorlige og truer askens fremtid i Europa. Resultaterne af Lea Vig McKinneys forskning kan derfor vise sig vigtige for hele det europæiske skovbrug. Hun fik overrakt prisen på Danske Forstkandidaters Forenings årsmøde i midten af september. Prisen er på 15.000 kr.

I motivationen lagde forstkandidatforeningens formand Rasmus Moes vægt på, at Lea Vig McKinney har kombineret sin forskning med en målrettet formidling til skovbrugets praktikere.

For øjeblikket undersøger Lea Vig McKinney især, hvilke gener der kommer til udtryk i modtagelige versus resistente træer, hvordan de spiller sammen, og hvordan denne viden kan bruges til at udvælge modstandsdygtige asketræer. Forskningen foregår i tæt samarbejde med flere forskergrupper i Storbritannien. Der findes generelt meget lidt viden om, hvordan træer forsvarer sig mod nye skadevoldende svampe. Med øget globalisering og flytning af planter og træprodukter, er det en viden, der i stigende grad bliver vigtig med henblik på at sikre sundheden i fremtidens danske skove.

Lea Vig McKinney er biolog med speciale i molekylær plantepatologi og blev som nyansat forskningsassistent på Københavns Universitet i 2008 hurtigt optaget af problemet med asketoptørre i de danske skove. Lea Vig McKinney har siden været med til at udarbejde syv videnskabelige artikler om genetisk modstandskraft mod sygdommen. Hendes første videnskabelige artikel om asketoptørre udkom i 2011 i tidskriftet Heredity og er allerede citeret over 50 gange. Lea Vig McKinney er tilknyttet forskergruppen Skov, genetik og diversitet på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Kontakt:

Postdoc Lea Vig McKinney, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. E-mail: lvm@ign.ku.dk, tlf.: +45 35331626.

Asketoptørre i Danmark i 2009.

Syge asketræer i Danmark i 2009.