4. februar 2015

Ny institutleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Ny institutleder

Forskningsdirektør Claus Beier, NIVA, er ansat som ny institutleder på IGN fra 1. maj 2015. Han kommer fra en stilling som forskningsdirektør på NIVA, Fagsenter for Nedbørfelt og Urban Vannmiljø i Norge.

Claus BeierClaus Beier har gennem sin karriere arbejdet med forskning og forskningsledelse inden for natur- og miljøområdet med særlig fokus på biogeokemiske kredsløb i terrestriske økosystemer under menneskeskabte påvirkninger fra forsuring, arealanvendelse og klimaforandringer – bl.a. på DTU, Risø og i perioden 1992-1996 som forsker og seniorforsker på Skov & Landskab.

Claus Beier har koordineret og ledet adskillige danske, nordiske, europæiske og internationale forskningsprojekter og forskningsnetværk.

Claus Beier tiltræder 1. maj 2015 og ansættes for en 5-årig periode frem til maj 2020.

Kontakt: Claus Beier, +47 98215463, claus.beier@niva.no