30. november 2015

Gorm den grusomme - atter en gang har en storm ramt Danmark

Stormfald

Endnu en gang stiller Skov & Landskab viden om stormfald til rådighed. Der er især fokus på driftsteknik og skovdyrkning.

Natten mellem den 29. og 30. november 2015 blev Danmark igen ramt af en kraftig storm, som har fået navnet Gorm. Der var denne gang tale om en relativt kraftig storm, som dog til gengæld var forholdsvis kortvarig. På nyhedsmedierne kan vi læse om skader på infrastruktur, bygninger og stilladser, og der er også væltet mange træer. Det er ikke mere end to år siden, vi sidst havde en kraftig storm, som medførte mange skadede bevoksninger i de danske skove. Vi kender endnu ikke omfanget af skaderne på de danske skove efter denne storm, men der er givetvis sket stormfald rundt omkring.

Skov & Landskab var i 2000-2004 med i et stort internationalt projekt om oparbejdning af stormfald og opbevaring af det stormfældede træ. Den sammenfattende rapport kan findes her: Technical guide on harvesting and conservation of storm and damaged timber.

Andre projekter har set på den store betydning af dødt ved for biodiversitet i skove samt risikoen for opformering af skadelige insekter i stormfældet træ.

Videnblade om stormfald
Der er også udgivet en række Videnblade om oparbejdning af stormfald, om sikkerhed, opbevaring af stormfældet træ og dødt ved i skove. Find informationen på Videntjenestens hjemmeside, hvor vi har samlet Videnblade, artikler og rapporter om stormfald: Stormberedskab for skove.

Om Videntjenesten
På Videntjenesten.dk præsenterer forskere løbende Videnblade og anden viden om den nyeste forskning og udvikling på skov- og landskabsområdet samt svarer på spørgsmål. Videntjenestens Videnblade er en del af abonnementsordningen, men vi har valgt at stille alle Videnblade om stormfald gratis til rådighed i denne situation.

Stormfald

 Kontakt: Kjell Suadicani, Seniorkonsulent, kjs@ign.ku.dk, tlf: 3533 1730 / 6063 0816