10. september 2015

Hæderspris til have- og parkingeniøruddannelsen

Anerkendelse

Havekulturfondens hæderspris gik i år til have- og parkingeniøruddannelsen. Prisen blev uddelt på Danske Parkdage 2015, som fandt sted i Esbjerg.

Modtagere af Havekulturens hæderspris

Både nuværende og tidligere studerende var med til at modtage Havekulturfondens hæderspris 2015. På billedet ses de sammen med studieleder Susanne Ogstrup umiddelbart efter overrækkelsen. Foto: Skovskolen

Da de første studerende på have- og parkingeniøruddannelsen for fem år siden tog hul på studiet, var det efter et mangeårigt ønske fra branchen. Der var ganske enkelt et hul mellem håndværkernes og planlæggernes faglighed.

At udfylde dette tomrum – og gøre det professionelt – var netop et af hovedargumenterne for, at Havekulturfondens valgte at give dette års hæderspris til den nye, grønne ingeniøruddannelse. Prisen blev overrakt onsdag 9. september under Danske Parkdage i Esbjerg. Fondens formand Ivan Hyllested uddybede ved overrækkelsen:

Vigtige opgaver i fokus

”Ledelsesopgaverne i arbejdet med de grønne områder sætter i stadig stigende grad fokus på driftsplanlægning og økonomistyring. Der stilles blandt andet krav om løbende budgetopfølgninger, krav til viden om disponering af maskiner og personale og krav til god personaleledelse i øvrigt. Alle opgaver, der er fokus på i have- og parkingeniøruddannelsen.”

”De uddannelser, der primært har leveret ledere og mellemledere til såvel den private som den offentlige del af fagområdet, har ikke haft disse vigtige opgaver som en del af grunduddannelsen. Det har været nødvendigt at tilegne sig denne viden enten ved efteruddannelse eller ved learning by doing. Det behøver man ikke mere.”

”Jeg er overbevist om, at tiden vil vise, at denne uddannelse er med til at give Havekulturen et velfortjent løft, idet ordet "have" tages i videste betydning som ’beplantning i forbindelse med bebyggelse’, som der står i fondens formålsparagraf.”

En fælles indsats

Studieleder Susanne Ogstrup havde både undervisere, nuværende og tidligere studerende med til at tage imod prisen. I sin takketale understregede hun, at uddannelsen kun er blevet en succes, fordi alle parter har været engagerede i opbygning og etablering.

”Studerende, undervisere og erhvervet har hver især spillet en central rolle for at få sammensat en uddannelse, der netop indeholde de elementer, hvor der har været et fagligt vakuum. Vi ønsker at uddanne grønne ingeniører, der både kan samarbejde med landskabsarkitekten og anlægsgartneren, og som samtidig kan overbevise de ”grå ingeniører” om, at der skal flere træer og grønne områder i byerne. Det kræver viden om ledelse og økonomi, hvilket fylder cirka en tredjedel af uddannelsen, viden om teknik og design, der ligeledes fylder en tredjedel af uddannelsen samt selvfølgelig viden om planter og plantevækst. Jeg er slet ikke i tvivl om, at have- og parkingeniørerne vil være med til at give erhvervet og byens grønne områder et fagligt løft. Stor, stor tak til alle jer, der så positivt har bidraget til uddannelsen.”

FAKTA 

Havekulturfondens formål er at fremme havekulturen, i det ordet ’have’ tages i videste betydning som ’beplantning i forbindelse med bebyggelse’.

En gang årligt uddeler fonden en hæderspris. Med prisen følger 25.000 kr. og en statuette. Se mere på www.havekulturfonden.dk

 

Have- og parkingeniøruddannelsen er en fireårig, såkaldt professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen har fokus på ledelse og økonomi, teknik og design, planter og grøn drift og grønne løsninger til at imødegå klimaforandringer. De studerende er i praktik i to omgange, i alt ni måneder. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Skovskolen, Københavns Universitet. Se mere på www.hopi.dk

Kontakt: Studieleder Susanne Ogstrup, sog@ign.ku.dk, tlf.: 30 50 51 83
Formand for Havekulturfonden Ivan Hyllested, ivanhp@roskilde.dk, tlf.: 30 84 16 01