30. juni 2015

Landskabsarkitekt-studerende vinder designkonkurrence i London

Landskabsarkitekt-studerende vinder pris

Emma Steen Caporal har under sit bachelorstudie på Københavns Universitet vundet i en engelsk konkurrence for ‘Fresh Air Squares’ med et design for ’Rabarber The Bar’.

Rabarber the bar

Udsnit af Emma Corporals præsentationsplanche. Planchen viser hendes forslag til en mikropark. Parken gør byen grønnere og byder på te med rabarber.

Team London Bridge med flere udskrev i april 2015 en åben designkonkurrence med temaet miniparker i områderne London Bridge and Vauxhall, London.

Konkurrencen afstedkom et meget stort antal designforslag, og Emma Steen Caporals design er nu et af bare fire udvalgte designs i kategorien for studerende, som vil blive videreudviklet og derefter udført i London. 

Fresh Air Squares  

Fresh Air Squares er modulopbyggede, flytbare mikroparker, som skal fylde to eller flere parkeringspladser i en periode strækkende sig fra en uge til et år i områderne London Bridge and Vauxhall. Dette gøres for at forbedre det lokale miljø og øge opmærksomheden på problemerne med luftkvaliteten. Mikroparkerne skal indeholde siddepladser, en station til måling af luftkvalitet, specielle planter der kan afbøde luftforurening og bæredygtig dræning.

De vindendende projekter i konkurrencens fire forskellige kategorier blev vist den 24. juni på et møde i Londons Living Room, City Hall, som en del af London Festival of Architecture. De videreudviklede designs vil derefter blive gjort klar til mulig udførelse i september 2015.

Rabarber The Bar

Emmas design er et ’sted’, hvor der kan drikkes varm eller kold te inklusiv rabarberte i hjertet af London. Designet gør brug af en arkitektonisk palette af planter såsom rabarber, bambus og en modulopbygget konstruktion, hvor der bruges halmballer, jord og stenfyldte ståltrådskasser (gabions).

Rabarber the bar

Udsnit af Emma Corporals præsentationsplanche.

Bachelorprojekt

Emmas arbejde med projektet fandt sted hos Petherick, Urquhart and Hunt Landscape Consultancy i England som en del af hendes bachelorprojekt i forbindelse med landskabsarkitekturstudiet på Københavns Universitet.

Bachelorprojektet  er den afsluttende del på bachelorstudiet i landskabsarkitektur. Amanuensis Richard Hare har været vejleder for Emma Caporal på hendes projekt.

Mere informatinon

Bachelor i landskabsarkitektur 

Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Bibi Plum, blep@ign.ku.dk