9. april 2015

Ny professor i urbanisering og regional udvikling

Professor i kulturgeografi

Lars Winther tiltrådte i begyndelsen af 2015 som professor i kulturgeografi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Hans særlige forskningsområde er urbanisering, regional udvikling og erhvervsgeografi i en europæisk kontekst.

Lars Winther. Foto: Kent Pørksen

Lars Winther. Foto: Kent Pørksen

Udviklingen af vores byer er todelt. På den ene side er der byer, der bliver større og større og er centrum for både hverdagsliv samt økonomiske, sociale og politiske aktiviteter. På den anden side er der andre byer og regioner, der udvikler sig i modsat retning med tiltagende arbejdsløshed, erhvervsmæssig omstrukturering og affolkning, hvilket skaber nye rumlige og socioøkonomiske uligheder mellem regioner. Det er bl.a. disse udfordringer, Lars Winther skal forske i.

Lars Winther har gennem mange år forsket i, hvordan beskæftigelse, erhverv, virksomheder, konkurrenceevne og humankapital har betydning for den regionale og urbane udvikling, og her spiller begrebet ”vidensøkonomi” en central rolle. Begrebet dækker over en økonomi, hvor erhvervelse og brug af viden har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne.

Lars Winther har i mange år forsket i store byer og regional udvikling, men sammen med forskningsgruppen Transformation of cities and landscapes - geoinformatics, som han er leder af, vil han fremover også kaste sig over et nyt forskningsområde: urbanisering og erhvervsmæssig forandring i de bynære områder. Her vil han inddrage både økonomiske, sociale og politiske processer for at forstå den nuværende udvikling i de urbane områder. Byerne er under forandring, og derfor kan man ikke længere definere en by som et center med omkringliggende opland, der er underordnet det centrale område. Derimod må man se på byen som en konsekvens af komplekse sociale, politiske og økonomiske processer.

Ved siden af sin forskning vil Lars Winther fremover bl.a. undervise i kurserne ”By og regional udvikling” på bacheloruddannelsen i geografi og ”Transformation of cities and landscapes” på kandidatuddannelsen i geografi.

Lars Winther har en kandidatgrad i kulturgeografi fra 1994 og en ph.d. i økonomisk geografi fra 1997 fra Geografisk institut (i dag Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), og siden 2001 har han været ansat som lektor.

Lars Winther holder tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception torsdag den 28. maj kl. 14 i Auditorium B, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Kontakt: Professor Lars Winther, email: lw@ign.ku.dk, tlf.: 3532 2554