7. august 2015

Mød os på fagudstillingen Have & Landskab 15

UDSTILLING

Vi er med, når den store fagudstilling Have & Landskab løber af stablen i Slagelse den 26.-28. august. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er medarrangør og har også selv en stand, hvor vi glæder os til at møde den grønne sektor.

Grøn gabion

Den nye klimaskærm kan reducere støj, håndtere regnvand og bruges som grøn væg. Foto: Marina Bergen Jensen

Have & Landskab er den grønne sektors egen fagudstilling med 250 udstillere og over 10.000 besøgende. Den arrangeres af Skov & Landskab på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sammen med Danske Anlægsgartnere, Maskinleverandørerne – Park, Vej & Anlæg og Danske Planteskoler.

Grønne tage, klimaskærm, bytræer og stauder

På Skov & Landskabs stand giver vi de besøgende ny viden med hjem fra vores arbejde med forskning, rådgivning og uddannelse. Man kan bl.a. blive klogere på grønne tage og se en nyudviklet grøn klimaskærm. Vi viser også naturprægede staudeplantninger og korrekt beskæring af bytræer.

På standen kan man desuden få mere at vide om efteruddannelse inden for skov/park/landskab inklusiv diplomuddannelsen i parkvirksomhed.

Motorsavskursus

AMU-uddannelserne på Skovskolen præsenterer det sidste nye i motorsavskurser. Foto: Mikal Schlosser

Få en praktikant 

Skovskolen præsenterer bl.a. uddannelsen til skov- og naturtekniker/arborist og uddannelsen til have- og parkingeniør med fokus på klimatilpasning. Begge steder står mange engagerede elever og studerende klar til at yde en indsats som praktikanter i en grøn virksomhed – kom forbi og hør, hvordan du bliver praktikvært. Man kan også høre om det seneste nye i motorsavskurser på AMU-uddannelsen.

Smagsprøver og rabat på viden

I teltet serverer vi smagsprøver på vores Videntjeneste og giver rabat på abonnementsprisen. Videntjenestens rådgivere svarer på spørgsmål og demonstrerer, hvordan man etablerer friluftsinstallationer som f.eks. klatrebaner med mindst mulig gene for træerne. Desuden bidrager flere af vores forskere og rådgivere til Have & Landskabs nye satsning ’Fagligt Forum’, hvor sektorens klogeste hoveder præsenterer deres nyeste viden på 15 minutter.

Beskæring fra lift

På standen kan man opleve trækroner i øjenhøjde og se, hvorfor opbygningsbeskæring er en fordel. Foto: Oliver Bühler

Tre faglige temaer

Beskæring af bytræer i 1:1: Her viser vi, hvorfor det er en fordel at beskære bytræer. Forskerne har på forhånd fældet nogle træer i Bytræarboretet, som enten har fået lov at vokse uden beskæring eller har fået en løbende opbygningsbeskæring. Træerne ligger ned, sådan at du for en gangs skyld kan opleve trækronerne i øjenhøjde og få et indblik i, hvad beskæring gør ved kronen.

Naturprægede staudeplantninger: Vi har etableret en række bede på standen, som viser eksempler på artsrige, naturprægede beplantninger med stauder og andre urteagtige planter. I bymæssige omgivelser kan denne type plantninger både være med til at imødekomme ønsker om oplevelsesrigdom og fremme den lokale biodiversitet.

Grønne tage

På standen kan man bl.a. blive klogere på grønne tage. Foto: Mikal Schlosser

Grønne klimaskærme: På standen viser vi en helt ny mulighed for at arbejde med lodrette grønne flader i byen. Den nye klimaskærm er en grøn variant af den almindelige stenfyldte gabion. Den er primært udviklet som støjskærm, der også kan håndtere regnafstrømning og forbedre luftkvaliteten og vilkårene for biodiversitet. Kan desuden bruges som grønne vægge og skabe nicher i byer.

Tid og sted

Onsdag den 26. august 2015 kl. 9-16
Torsdag den 27. august 2015 kl. 9-18
Fredag den 28 august 2015 kl. 9-16

Selandia – Erhvervsrettede Uddannelser
Jernbjerggården, C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse